Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego 2024, 15-16 maja 2024 r.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Uczestników komercyjnych wydarzeń:

 • Konferencja „Technosfera przemysłu przyszłości” – 15 maja, godz. 10:00-17:10
 • Wielka Gala – 15 maja, godz. 19:30-24:00
 • Konferencja „Technosfera edukacji przyszłości” – 16 maja, godz. 10:00-15:35

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Informatyczne (zwane dalej PTI lub Organizator), ul. Solec 38 lok. 103, 00- 394 Warszawa, KRS 0000043879, kontakt tel. 22 838 47 05, email: pti@pti.org.pl, oraz za pośrednictwem powołanego Inspektora Ochrony Danych email: iod@pti.org.pl
 2. Dane osobowe Uczestników zbierane są w celu rejestracji na Wydarzenia oraz zapewnienia poprawnej obsługi tych wydarzeń i związanych z nimi płatności.
 3. Dane osobowe, jakie będzie zbierało PTI to dane zbierane w formularzu rejestracyjnym. Ponadto konferencje mogą być nagrywane i umieszczone w serwisach www administratora oraz na kanale https://www.youtube.com/channel/UCbjK_yL_dPOpUvEXF0eT73g.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych Uczestników jest:
  • 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27 kwietnia 2016 r, tzn. zawarcie umowy poprzez akceptację regulaminu i dokonanie rejestracji na Wydarzenia przy pomocy formularza rejestracyjnego. Zbierane dane są niezbędne do wykonania umowy.
  • 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27 kwietnia 2016 r, tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w szczególności w zakresie prawa podatkowego.
 1. Odbiorcami danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracyjnym mogą być Organizator, pracownicy Organizatora oraz podmioty wspierające organizację Wydarzeń od strony logistycznej i technicznej, a także instytucje uprawnione do przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. W przypadku wyrażenia zgody na przekazanie danych partnerom i sponsorom Pani/Pana dane zawarte w formularzu mogą zostać udostępnione następującym podmiotom.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu rozliczenia Wydarzeń jednakże nie dłużej niż 1 rok. W przypadku opublikowania nagrania z Wydarzenia dane osobowe, w tym wizerunek, będą upublicznione aż do momentu wycofania zgody lub usunięcia nagrania przez administratora.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może spowodować brak możliwości uczestniczenia w Wydarzeniu.
 5. Organizator nie zamierza przekazywać danych osobowych Uczestników do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych. Wyjątkiem może być opublikowanie nagrania konferencji na platformie youtube.
 6. Uczestnicy mają prawo żądać od Organizatora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W celu realizacji swoich praw prosimy o kontakt z administratorem w dowolnej dogodnej dla Państwa formie.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez PTI, Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.