ŚDSI

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego

Święto to zostało ustanowione przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2006 r. Obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDSI) koordynowane są przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU). W tym roku ITU zwraca szczególną uwagę na wykorzystanie technologii przez seniorów („Digital technologies for older persons and healthy ageing​”).

W Polsce obchody ŚDSI cieszą się od 2007 r. trwałą renomą swoistego festiwalu informatycznego. W trakcie obecnej edycji, podobnie jak rok wcześniej, dyskutować będziemy o najnowszych trendach technologicznych, kształtujących nadchodzącą rzeczywistość. Naszym rozważaniom przyświecać będzie hasło „Polska w technosferze przyszłości”.

Konferencja

Konferencja „Przełomowe technologie teleinformatyczne”

Zmiany technologiczne, społeczne i geopolityczne stały się znakiem naszych czasów. Do wyzwań, które niesie kolejna rewolucja cyfrowa można i warto się przygotować. Dlatego podczas tegorocznych obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego przedstawimy „Przełomowe technologie teleinformatyczne”, które kreują ważne przemiany społeczne i gospodarcze.

Przewidzieliśmy 4 bloki tematyczne:

Wyzwania inżynierii oprogramowania dla wsparcia najważniejszych trendów technologicznych
Kryptografia kwantowa
Cyberbezpieczeństwo w usługach chmurowych
Internet rzeczy i sieci 5G w standardach Open RAN

Wielka Gala

Wielka Gala Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego

Wielka Gala jest momentem kulminacyjnym obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Na tę uroczystość, podobnie jak w latach ubiegłych, zapraszamy wysokich rangą przedstawicieli polskiego rządu i parlamentu, świata polityki, nauki, biznesu oraz organizacji pozarządowych i mediów. 

Geniallne Miejsca

Konkurs „Geniallne Miejsca”

W ramach obchodów organizujemy także 2 ważne wydarzenia dla najmłodszych odbiorców – konkurs „Geniallne Miejsca” i „GEEK”.

Konkurs „Geniallne Miejsca” – przygotowany przez Sekcję Informatyki Szkolnej PTI – jest doskonałą okazją do przeprowadzenia interdyscyplinarnego projektu edukacyjnego. Zadanie polega na przygotowaniu gry lub pokoju zagadek (escape room) z wykorzystaniem istotnych informacji na temat okolicy, gdzie znajduje się placówka edukacyjna. W projekcie można opowiedzieć o ciekawych miejscach historycznych, legendach, wybitnych postaciach z regionu.

GEEK

Konkurs GEEK

Zapraszamy do udziału w drugiej już edycji ogólnopolskiego Konkursu GEEK – Gry Eksperymentalne Edukacyjne Komputerowe. Uczniowie mają za zadanie przygotowanie scenariusza lub prototypu gry edukacyjnej. Ma ona wspomagać naukę dowolnego przedmiotu szkolnego.W poprzedniej edycji zgłoszono prace dotyczące m.in. fizyki, biologii, języka angielskiego, historii, przedsiębiorczości, matematyki, elektroniki, programowania, astronomii i rozmaitych przedmiotów zawodowych.

GŁÓWNE WYDARZENIA

Konferencja "Przełomowe technologie teleinformatyczne"

Konkurs gier edukacyjnych GEEK

Wielka Gala Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego

Konkurs "Geniallne Miejsca"

WYDARZENIA STOWARZYSZONE

XVIII konferencja "Informatyka w Edukacji"
28-30 września 2022 r.,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Konferencja od wielu lat przybliża zastosowanie technologii cyfrowych w edukacji. Uczestniczą w niej nauczyciele szkolni i akademiccy, przedstawiciele ośrodków doskonalenia nauczycieli, ministerstw oraz innych instytucji związanych z informatyzacją szkół. Wydarzenie jest organizowane przez Oddział Kujawsko-Pomorski PTI oraz Wydział Matematyki i Informatyki UMK.
XVI Konferencja „Technologie Eksploracji i Reprezentacji Wiedzy” (TERW)
5-7 września 2022 r., Hołny Mejera
Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia sieci neuropodobnych, metod wizualizacji danych, zbiorów rozmytych i przybliżonych, sieci bayesowskich, logicznej reprezentacji wiedzy oraz zastosowań metod logicznych, statystycznych i informatycznych w medycynie. 
Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego Podkarpacie 2022
maj 2022 r., Uniwersytet Rzeszowski
Rzeszowskie obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego łączą specjalistyczne wykłady z seminarium i konkursem przeznaczonym dla młodych inżynierów. Inicjatywa przygotowywana jest przez Oddział Podkarpacki PTI wspólnie z Oddziałem Rzeszowskim SEP. 
Impreza informacyjna „Dni Otwarte ECDL/ICDL”
marzec-grudzień 2022 r., centra egzaminacyjne w całym kraju
„Dni Otwarte” to cykliczna akcja przeprowadzana w Centrach Egzaminacyjnych oraz Laboratoriach ECDL/ ICDL w całej Polsce. Ma ona na celu popularyzację idei podnoszenia umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi oraz poświadczania ich Europejskim/Międzynarodowym Certyfikatem Umiejętności Komputerowych (European/ International Computer Driving Licence, ECDL/ ICDL).
Konferencja z cyklu „Umiejętności cyfrowe.pl”
wrzesień 2022, formuła hybrydowa
Celem konferencji jest przyjrzenie się prowadzonym i planowanym działaniom mającym na celu propagowanie umiejętności cyfrowych wśród obywateli oraz promocję wykorzystania technologii cyfrowych w edukacji, administracji publicznej i firmach.

PATRONI I SPONSORZY

Honorowy Patronat nad obchodami Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego
Honorowy Patronat Ministra Edukacji i Nauki dla konkursów "Geniallne Miejsca" i GEEK
Patronat instytucjonalny nad obchodami Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego
Patronat naukowy nad konferencją "Przełomowe technologie teleinformatyczne"
Patronat medialny nad obchodami Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego

ORGANIZATORZY

Polskie Towarzystwo Informatyczne
ul. Solec 38 lok. 103 00-394 Warszawa
tel: +48 22 838 47 05
mail: pti[at]pti.org.pl

Julia Burzynska
julia.burzynska [at] pti.org.pl
tel: 782 404 401

Paulina Giersz
Strona internetowa, opracowanie graficzne

paulina.giersz [at] pti.org.pl
tel: 502 311 655

[wpforms id=”124″ title=”false” description=”false”]