Polskie Towarzystwo Informatyczne, Akademickie Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa i Związek Cyfrowa Polska zapraszają na webinarium

„STAN ZAGROŻENIA – zabezpieczenie systemów teleinformatycznych”.

 

W obliczu wojny hybrydowej i trudnego do przewidzenia rozwoju wypadków związanych z  nieusprawiedliwioną  i niesprowokowaną agresją Rosji na Ukrainę zabezpieczenie systemów teleinformatycznych staje się kwestią palącą. Dlatego podczas webinaru z cyklu „Prezesi zapraszają…”  będziemy rozmawiać właśnie o kwestiach cyberbezpieczeństwa.

 

Seminarium w formule zdalnej odbędzie się 20 kwietnia (środa) w godz. 10:00-12:30.

Link dla słuchaczy: https://zg-pti.webex.com/zg-pti/onstage/g.php?MTID=e87bafde45751391e28597625775a25fb

Jak powinna działać telekomunikacja i kluczowe Centra Przetwarzania Danych (CPD) w państwie i obiektach infrastruktury krytycznej w sytuacji zagrożenia?

Co powinno się zabezpieczać, w jaki sposób i kto powinien być za to odpowiedzialny?

Jakie systemy telekomunikacyjne i w jakim modelu działania są niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa, ciągłości produkcji i porządku publicznego?

Należy być przygotowanym nie tylko na zagrożenia w cyberprzestrzeni, ale także na zagrożenia bezpieczeństwa fizycznego, w tym naruszenie kluczowych zasobów informatycznych i informacyjnych. W przypadku fizycznej utraty lub nieodwracalnego uszkodzenia kluczowych zasobów danych, przetwarzanych na terenie Polski, państwo zostanie pozbawione możliwości prawidłowego funkcjonowania w każdym obszarze, którego będzie dotyczyć utrata lub uszkodzenie danych.

Pierwszy z prelegentów – Paweł Włodarczak, Global Delivery Manager z Hewlett Packard Enterprise – wyjaśni jak szybko postawić zapasowe Data Center i czy można zrobić to w warunkach polowych.

Nikodem Bończa Tomaszewski, Prezes firmy Exatel, przedstawi prezentację pt. „Do czego i jaki Operator Strategiczny jest Polsce potrzebny?”.

Sytuacja zagrożenia pokazuje, jak ważna jest współpraca międzynarodowa. Dlatego o projekcie „E‑Ambasady” opowie Izabela Albrycht – członek Rady NATO ds. EDT, Rady ds. Cyfryzacji, Rady ds. Obronności i Bezpieczeństwa przy Prezydencie RP oraz członek Zarządu Digital Europe i Przewodnicząca Rady Programowej konferencji Cybersec.

Do panelu dyskusyjnego, który zaplanowany jest po wystąpieniach zaprosiliśmy gości specjalnych:

  • Katarzynę Chałubińską-Jentkiewicz, wybitnego prawnika, wykładowcę Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej i Akademii Sztuki Wojennej, Dyrektora ACPC,członka Rady ds. Cyfryzacji oraz nowo powołanej Rady ds. Bezpieczeństwa i Obronności przy Prezydencie RP; prof. Chałubińska-Jentkiewicz specjalizuje się w zagadnieniach cyberbezpieczeństwa i prawa autorskiego;
  • płk. dr inż. Mariusza Chmielewskiego– Zastępcę Dowódcy informatyki w Narodowych Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, który wcześniej pełnił funkcję Zastępcy Dziekana Wydziału Cybernetyki WAT wspierając kreowanie kierunków kształcenia i badań z zakresu cyberbezpieczeństwa i informatyki w resorcie obrony narodowej;
  • dr. inż. Sławomira Pietrzyka, Prezesa Zarządu w IS -Wireless, która jako jedyna polska firma opracowuje i dostarcza sieci komórkowe 5G;
  • Dariusza Marczyńskiego z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Dyskusję poprowadzi Jarosław Mojsiejuk – prawnik i manager w HPE, ekspert Rady ds. Cyfryzacji.