Technosfera edukacji przyszłości

Inteligentna edukacja cyfrowa

Opis bloków konferencyjnych

Poniżej zamieszczamy szczegółowy opis bloków konferencji „Technosfera edukacji przyszłości” oraz prezentujemy sylwetki prelegentów.

Zaplanowaliśmy 3 debaty:

 • CYFROWA TRANSFORMACJA EDUKACJI
 • KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI W KONTEKŚCIE WYZWAŃ SZTUCZNEJ INTELIGENCJI I CYBERBEZPIECZEŃSTWA
 • ŚWIATOWY WYMIAR POLSKICH SPECJALISTÓW

Konferencja odbedzie się 16 maja w Varso Place (ul. Chmielna 73), w godz. 10:00-15:35.

Cyfrowa edukacja

Cyfrowa transformacja edukacji

Podczas debaty skupimy się na kluczowych wyzwaniach i możliwościach związanych z wprowadzaniem zmian w podstawie programowej, wykorzystywaniem sztucznej inteligencji w procesie nauczania oraz rozwijaniem umiejętności cyfrowych uczniów dla przygotowania ich do zawodów przyszłości.
Postaramy sie udzielić odpowiedzi na następujące pytania:
 • Jak dostosować podstawę programową do wymogów cyfrowego świata?
 • Jakie nowe kompetencje należy uwzględnić, aby uczniowie byli odpowiednio przygotowani do wyzwań przyszłości?
 • Jakie są korzyści i zagrożenia związane z implementacją AI w procesie nauczania?
 • Jak zapewnić, aby technologie te służyły rozwojowi uczniów, jednocześnie respektując ich prywatność i zapewniając uczciwy dostęp do edukacji?
 • Jakie są najlepsze praktyki w kształtowaniu umiejętności cyfrowych u uczniów?
 • Jak możemy zapewnić, że program nauczania obejmie nie tylko podstawowe umiejętności korzystania z technologii, ale również umiejętność krytycznej oceny informacji oraz kreatywnego wykorzystania narzędzi cyfrowych?
 • Jakie są możliwości wprowadzenia systemu certyfikacji umiejętności cyfrowych jako narzędzia oceny i przygotowania uczniów do przyszłych zawodów?
 • Jakie standardy powinny być uwzględnione w takim systemie, aby był on rzetelny i adekwatny do potrzeb rynku pracy?

Paneliści bloku dot. cyfrowej edukacji

Koordynator i moderator bloku

Beata Chodacka

Sekcja Informatyki Szkolnej przy PTI, Wiceprezes ds. edukacji Oddział Małopolski PTI, nauczyciel informatyki V LO w Krakowie

Koordynator i moderator bloku

Beata Chodacka

Sekcja Informatyki Szkolnej przy PTI, Wiceprezes ds. edukacji Oddział Małopolski PTI, nauczyciel informatyki V LO w Krakowie

Paneliści

Iwona Brzózka-Złotnicka

Prezeska Stowarzyszenia Cyfrowy Dialog

Paweł Czerwony

Head of Google for Education – Central and Eastern Europe

Agnieszka Halicka

Nauczycielka bibliotekarka, Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 5 w Konstancinie-Jeziornie, członkini Rady ds Informatyzacji przy MEN

Ewa Kołodziejczyk

Pełnomocnik Dyrektora Instytutu Kultury Centrum GovTech

Konrad Wierzchowski

CEE Client Solution Education Lead Dell Technologies

Wojciech Wątor

Nauczyciel matematyki w Embassy International School, autor bloga Edukacja Jutra i poradnika dla nauczycieli pt. „Sztuczna Inteligencja w Edukacji”

Cyberbezpieczeństwo

Kompetencje przyszłości w kontekście wyzwań sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa

Debata na temat „Kompetencje przyszłości w kontekście wyzwań sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa” obejmuje obszary, które będą miały ogromny wpływ na naszą przyszłość i wymagają specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności. Jest ona niezwykle istotna w obliczu dynamicznego rozwoju technologii oraz rosnących zagrożeń związanych z cyberprzestępczością.

Podczas debaty skoncentrujemy się na pokazaniu najlepszych praktyk które może wdrażać system edukacji, aby móc odpowiedzieć na rosnące potrzeby i wyzwania związane ze sztuczną inteligencją i cyberbezpieczeństwem. Ważnym elementem jest podkreślenie potrzeby ciągłego dialogu i współpracy między sektorem edukacyjnym, specjalistami, biznesem, rządem i społeczeństwem w celu wypracowywania odpowiednich strategii i regulacji na rzecz bezpiecznego i etycznego rozwoju technologii cyfrowych. Debata dotyczyć będzie obszarów kompetencji związanych z umiejętnościami interdyscyplinarnymi, umiejętnościami matematycznymi i analitycznymi, etyką, odpowiedzialnością, komunikacją, współpracą, zarządzaniem ryzykiem, umiejętnościami technicznymi.

Paneliści bloku dot. kompetencji

Koordynator i moderator bloku

Beata Ostrowska

Przewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka oraz wiceprzewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji Teleinformatyka i Cyberbezpieczeństwo

Koordynator i moderator bloku

Beata Ostrowska

Przewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka oraz wiceprzewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji Teleinformatyka i Cyberbezpieczeństwo

Paneliści

Michał Jaworski

Dyrektor Strategii Technologicznej, Microsoft

Jacek Łęgiewicz

Dyrektor ds. korporacyjnych, Samsung

Sławomir Kumka

Dyrektor ds. Rozwoju Oprogramowania, IBM

Wiesław Paluszyński

Prezes, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo

Maciej Tauber

Ekspert w Instytucie Badań Edukacyjnych, lider projektu “Wspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce (ZSK 6)”

Maciej Tauber

Ekspert w Instytucie Badań Edukacyjnych, lider projektu “Wspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce (ZSK 6)”

Sukcesy Polaków

Światowy wymiar polskich specjalistów

Technologia cyfrowa nie zna granic. Wiedza o jej postępach i kierunkach rozwoju jest otwarta, a nauka dla tych którzy chcą i są zdeterminowani jest otwarta. Dobra edukacja szkolna, akademicka, gdy trafia na podatny grunt otwiera szanse wielu polskim specjalistom aby reprezentować światowy poziom w algorytmice, programowaniu, grafice komputerowej, rozwoju sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwie oraz innych specjalizacjach technologii cyfrowej.
W badaniach kompetencji cyfrowych ogółu Polaków, w porównaniu do innych krajów UE wypadamy bardzo słabo. Nie ma badań elit o najwyższych kwalifikacjach, ale pozycje jakie polscy specjaliści osiągają w zagranicznych uczelniach, centrach rozwojowych czy firmach pozwalają wysnuć opinię, że plasują się czołówce światowej. Innym dowodem jest obecność w Polsce czołowych firm technologii cyfrowej, które nie świadczą usług na rynku polskim ale tworzą rozwiązania na rzecz swoich flagowych produktów. Polski rynek wysokich kwalifikacji IT jest bardzo chłonny i nadal się rozwija. W projekcie realizowanym przez PTI PoLAND of IT masters nazwaliśmy talenty cyfrowe – polską żyłą złota.
Podczas debaty spróbujemy odpowiedzieć na pytania:
 • Co leży u podstaw, że talenty cyfrowe są odnajdywane, kształtowane, uzbrajane w wiedzę i świadomość swej wartości?
 • Co jest potrzebne, aby poszerzać zakres dotarcia do najzdolniejszych i rozwijać/wspierać edukatorów/pasjonatów poświęcających się pracy z nimi?
 • Dlaczego poszukuje się wybitnych specjalistów i jak się ich wykorzystuje w pracach grup, zespołów? Czy ich praca jest dostrzegana i doceniana?
 • W jakim stopniu kwalifikacje specjalistów i ich podaż przekładają się na decyzje inwestycyjne?
 • Czego potrzeba polskim firmom sektora cyfrowego, w tym startupom aby mogły osiągać międzynarodowe sukcesy? Czy są na to recepty?
 • Czy osiągnięcia polskich specjalistów przekładają się na opinię o potencjale Polski?

Paneliści bloku dot. sukcesów Polaków

Koordynator i moderator bloku

Włodzimierz Marciński

Członek honorowy PTI, lider projektu PoLAND of IT masters

Koordynator i moderator bloku

Włodzimierz Marciński

Członek honorowy PTI, lider projektu PoLAND of IT masters

Paneliści

Krzysztof Diks

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, trener drużyn biorących udział w Akademickich Mistrzostwach Świata w Programowaniu Zespołowym

Tomasz Hodakowski

Business Development Manager, Intel

Jolanta Jaworska

Dyrektor ds. Publicznych i Regulacyjnych IBM Polska & Kraje Bałtyckie & Ukraina

Michał Kanownik

Prezes Związku Cyfrowa Polska

Anna Beata Kwiatkowska

Przewodnicząca Rady ds. Informatyzacji Edukacji MEN, wiceprezes PTI ds. edukacji

Joanna Kołodziej

Profesor w NASK-PIB oraz na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej

 

 

Organizatorzy

Patronat Honorowy

Partnerzy Debat