Wdrożenie dyrektyw CER, NIS2

Wdrożenie europejskiej dyrektyw CER i NIS2 spowoduje ogromne zmiany w systemie cyberbezpieczeństwa w Polsce. Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało właśnie projekt ustawy, która ma zaimplementować unijne regulacje w Polsce. Jakie wyzwania stoją w związku z nowymi przepisami przed instytucjami państwowymi i firmami? Na to pytanie odpowiemy podczas kolejnego webinaru „Prezesi zapraszają”, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Informatyczne i Związek Cyfrowa Polska 6 czerwca w godz. 9:00-11:00 w formule hybrydowej.

Rejestracja

Organizatorzy

Polskie Towarzystwo Informatyczne

Związek „Cyfrowa Polska”

Co zmieni się w Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwo? Jakie nowe obowiązki bedą spoczywały na firmach i instytucjach? Kto będzie odpowiadał za wdrażanie odpowiedniej polityki cyberbezpieczeństwa i jakie kary będzie mógł nałożyć organ kontrolujący?

Prelegenci

Na postawione powyżej pytania odpowiedzą znakomici goście, przedstawiciele firm i administracji:

Marcin Karczmarczyk

Dyrektor Zarządzający, Operator Chmury Krajowej

Paweł Krakowian

IT Solutions' Architect, HPE

Jacek Łęgiewicz

Wiceprezes Związku Cyfrowa Polska/Dyrektor ds. korporacyjnych, Samsung

Wiesław Łodzikowski

Dyrektora Biura Infrastruktury IT PKN Orlen

Jarosław Mojsiejuk

Członek Rady do spraw Cyfryzacji

Wiesław Paluszyński

Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Krzysztof Silicki

Główny doradca ds. cyberbezpieczeństwa, NASK

Witold Skomra

p.o. Szefa Wydziału Ochrony Infrastruktury Krytycznej w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa

Marcin Wysocki

Zastępca Dyrektora Departamentu Cyberbezpieczeństwa, Ministerstwo Cyfryzacji

Kazimierz Mordaszewski

Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Ministerstwo Aktywów Państwowych (tbc)

Tematyka webinaru

Wdrożenie europejskiej dyrektyw CER i NIS2 spowoduje ogromne zmiany w systemie cyberbezpieczeństwa w Polsce. Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało właśnie projekt ustawy, która ma zaimplementować unijne regulacje w Polsce. Jakie wyzwania stoją w związku z nowymi przepisami przed instytucjami państwowymi i firmami? Na to pytanie odpowiemy podczas kolejnego webinaru „Prezesi zapraszają”, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Informatyczne i Związek Cyfrowa Polska 6 czerwca w godz. 9:00-11:00 w formule hybrydowej.

Jeśli chodzi o istotne zmiany, które wprowadzają unijne regulacje – to zniknie obecny podział na operatorów usług kluczowych, dostawców usług cyfrowych i podmioty publiczne. Nowe przepisy będą dotyczyć podmiotów kluczowych i podmiotów ważnych, które obejmą szeroki wachlarz sektorów takich jak energetyka, transport, bankowość, opieka zdrowotna, woda pitna, ścieki, infrastruktura cyfrowa, a także przemysł i administracja publiczna.

Dyrektywa NIS 2 nakłada również szereg obowiązków na podmioty kluczowe i podmioty ważne. Podstawowym jest stosowanie odpowiednich i proporcjonalnych środków technicznych, operacyjnych i organizacyjnych w celu zarządzania ryzykiem. Poza tym zostanie wprowadzony obowiązek zgłaszania incydentów w ściśle określonym czasie, za pomocą specjalnego systemu teleinformatycznego.

Kierownictwo firm będzie bezpośrednio odpowiedzialne za zgodność ze środkami zarządzania ryzykiem w zakresie cyberbezpieczeństwa. Dotyczy to m.in. zarządzania incydentami, ujawniania luk bezpieczeństwa, testowania poziomu cyberbezpieczeństwa oraz efektywnego wykorzystania szyfrowania​. Nowe regulacje wprowadzają także surowe kary za naruszenie przepisów, które mogą wynosić nawet 10 milionów euro lub 2% rocznego obrotu firmy, w zależności od tego, która kwota jest wyższa.

Rejestracja na webinar została zakończona.