Prezesi Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Związku Cyfrowa Polska –  Wiesław Paluszyński i Michał Kanownik zapraszają na webinarium „ŁAPAĆ ZŁODZIEJA!”. Zamierzamy poruszyć problemy związane z walką z przestępczością w Internecie i ochroną treści. Tym razem porozmawiamy o skali takich zjawisk jak: piractwo internetowe i ochrona treści objętych prawem autorskim, w tym oprogramowania.

Spotkanie jest organizowane w ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego w czwartek, 24 czerwca 2021 r. w godz. 10-12.

 

Dołącz do wydarzenia klikając link

Poszukamy wspólnie odpowiedzi na pytania:

Jaka jest skala zjawisk naruszeń praw autorskich na szkodę polskich podmiotów?

Co należy zrobić by skutecznie ścigać przestępców?

Jakie instrumenty techniczne i prawne mogą wspierać procesy ochrony praw własności intelektualnej?

Prezentację wstępną na temat zjawiska piractwa treści audiowizualnych wygłosi Teresa Wierzbowska. Jako Prezes Zarządu Stowarzyszenia Sygnał koordynuje wspólne działania branży telewizyjnej na rzecz minimalizowania strat wynikających z piractwa treści filmowych i telewizyjnych. Stowarzyszenie Sygnał od 25 lat integruje rynek w obszarze ochrony własności intelektualnej, monitoruje zjawisko piractwa telewizyjnego oraz podejmuje szereg innowacyjnych w skali Europy inicjatyw realnie i skutecznie minimalizujących negatywny wpływ zjawiska piractwa na legalny rynek. Organizacja od lat dzieli się swoimi doświadczeniami i wiedzą regularnie szkoląc tysiące przedstawicieli organów ścigania oraz podejmuje inicjatywę realizującą wspierane przez Komisję Europejską podejście „follow the money”, polegające na odcinaniu podmiotów prowadzących nielegalną działalność od źródeł finansowania.

Do dyskusji panelowej zaprosiliśmy także znamienitych gości:

  • prokurator dr hab. nauk prawnych inż. Agnieszkę Gryszczyńską z Prokuratury Okręgowej w Warszawie, wykładającą w Katedrze Prawa Informatycznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
  • Oskara Tułodzieckiego – adwokata, Przewodniczącego Komisji Prawa Autorskiego przy Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu;
  • Marcina Olendra – managera z Google Polska;
  • dr hab. Katarzynę Chałubińską-Jentkiewicz z Akademii Sztuki Wojennej i SWPS, autorkę książki pt. „Ochrona treści cyfrowych”, o której rozmawialiśmy na poprzednim webinarium.

W panelu udział wezmą również Prezesi Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Związku „Polska Cyfrowa” – Wiesław Paluszyński i Michał Kanownik. Do dyskusji zaprosiliśmy ponadto przedstawiciela Komendy Głównej Policji.