’21

 

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego

ŚDSI

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego

Święto to zostało ustanowione przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2006 r. Obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDSI), koordynowane przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU), cieszą się w Polsce od wielu lat trwałą renomą swoistego festiwalu informatycznego.

Konferencja

Konferencja „Polska w technosferze przyszłości”

W roku 2021 pokażemy możliwe scenariusze przyszłości technologicznej podczas konferencji „Polska w technosferze przyszłości”. W stulecie urodzin Stanisława Lema obchodzimy bowiem rok jego imienia. To doskonała okazja, żeby spróbować zarysować korzyści i zagrożenia cyfrowego świata, który niebawem nadejdzie — podobnie jak czynił to nasz wybitny futurolog. Skoncentrujemy się na najistotniejszych trendach technologicznych: informatyce kwantowej, cyberbezpieczeństwie oraz sztucznej inteligencji.

40-lecie PTI

Jubileusz 40-lecia Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Patrząc w przyszłość, mamy solidne fundamenty w naszym doświadczeniu i przeszłości. W 2021 r. jako Polskie Towarzystwo Informatyczne świętujemy jubileusz 40-lecia działalności. Informatyka w Polsce ma niewątpliwie długą tradycję, jednak należy zastanowić się, w jaki sposób nasze osiągnięcia — m.in. w zakresie algorytmiki i programowania — skutecznie wykorzystać w budowaniu gospodarki i społeczeństwa przyszłości.

GEEK

Konkurs gier edukacyjnych GEEK

Wiemy, że potencjał intelektualny — który jest naszym głównym zasobem — należy budować już od najwcześniejszych etapów kształcenia. Dlatego od wielu lat wspieramy edukację informatyczną. W tym roku przygotowaliśmy dla młodych adeptów informatyki szczególne wyzwanie — stworzenie gry edukacyjnej w ramach konkursu GEEK.

Wielka Gala

Wielka Gala ŚDSI

Jak widać obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce skierowane są do szerokiego grona odbiorców — uczestniczą w nich zarówno informatycy, naukowcy, przedstawiciele biznesu, jak i reprezentanci placówek edukacyjnych i administracji państwowej. Możliwość bezpośrednich spotkań daje pole do wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy. Tegoroczna Wielka Gala także będzie miała szczególny charakter — w Filharmonii Narodowej zaplanowaliśmy koncert muzyki współczesnej w wykonaniu orkiestry kameralnej.

GŁÓWNE WYDARZENIA

Konferencja "Polska w technosferze przyszłości"

Konkurs gier edukacyjnych GEEK

Wielka Gala Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego

Konferencja "Informatyka w Edukacji"

WYDARZENIA STOWARZYSZONE

XV Konferencja „Technologie Eksploracji i Reprezentacji Wiedzy” (TERW)
8–10 września 2021, Hołny Mejera

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia sieci neuropodobnych, metod wizualizacji danych, zbiorów rozmytych i przybliżonych, sieci bayesowskich, logicznej reprezentacji wiedzy oraz zastosowań metod logicznych, statystycznych i informatycznych w medycynie. Wydarzenie umożliwia wymianę doświadczeń i poszukiwanie wspólnych obszarów badań przedstawicielom różnych uczelni i dyscyplin naukowych.

 

Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego Podkarpacie 2021
20 maja 2021 r., Uniwersytet Rzeszowski/online

Rzeszowskie obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego łączą specjalistyczne wykłady z seminarium i konkursem przeznaczonym dla młodych inżynierów. Po części oficjalnej przewidziano także imprezę integracyjną — jeśli warunki epidemiologiczne na to pozwolą, Inicjatywa przygotowywana jest przez Oddział Podkarpacki PTI wspólnie z Oddziałem Rzeszowskim SEP.

Impreza informacyjna „Dni Otwarte ECDL”
marzec–czerwiec 2021 r., centra egzaminacyjne w całym kraju

„Dni Otwarte ECDL” to cykliczna akcja przeprowadzana w Centrach Egzaminacyjnych oraz Laboratoriach ECDL w całej Polsce. Ma ona na celu popularyzację idei podnoszenia umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi oraz poświadczania ich certyfikatem. W ramach tej inicjatywy odbędzie się szereg spotkań, prelekcji i warsztatów z zakresu używania IT, a także konkursy wiedzy informatycznej.

 

Konferencja z cyklu „Umiejętności cyfrowe.pl” SPRUC
maj 2021, online

Pandemia Covid-19 stała się katalizatorem dla szeregu rozwiązań o  charakterze technicznym oraz organizacyjnym, opartych na technologii cyfrowej. Podczas konferencji prelegenci podzielą się doświadczeniami ze stosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych do zdalnego działania w trzech obszarach: edukacji, usługach administracji publicznej oraz działalności gospodarczej.

 

PATRONATY I WSPÓŁPRACA

Budujemy szeroką i silną sieć wsparcia dla tego projektu — współpracujemy zarówno z administracją państwową, biznesem, organizacjami branżowymi, jak i mediami.

Zostań partnerem obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego!

Patronaty instytucjonalne

Patronat Ministra Edukacji i Nauki dla konkursu GEEK
Patronaty instytucjonalne nad całością obchodów

Patronat Sekretarza Generalnego International Telecommunication Union

Instytut Podstaw Informatyki PAN

 Naczelna Organizacja Techniczna

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

Patronaty medialne

Patronaty medialne nad całością obchodów

Polskie Radio

Organizator

Polskie Towarzystwo Informatyczne
ul. Solec 38 lok. 103 00-394 Warszawa
tel: +48 22 838 47 05
mail: pti[at]pti.org.pl

Renata Malewska
Kierownik projektu Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego
renata.malewska [at] pti.org.pl
tel: 501 200 244

Paulina Giersz
Strona internetowa, opracowanie graficzne
paulina.giersz [at] pti.org.pl
tel: 502 311 655