Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego '24

Cyfrowe innowacje

dla zrównoważonego rozwoju

ŚDSI

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego

Święto to zostało ustanowione przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2006 r. Obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDSI) koordynowane są przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU). W tym roku ITU zwraca szczególną uwagę na wykorzystanie technologii przez seniorów („Digital technologies for older persons and healthy ageing​”).

W Polsce obchody ŚDSI cieszą się od 2007 r. trwałą renomą swoistego festiwalu informatycznego. W trakcie obecnej edycji, podobnie jak rok wcześniej, dyskutować będziemy o „Sztucznej inteligencji”.

Organizatorzy

Patronat Honorowy

Partnerzy Debat

Przemysł

Technosfera przemysłu przyszłości 

Przełomowe technologie w praktyce

Konferencja „Technosfera przemysłu przyszłości – Przełomowe technologie w praktyce” będzie wyjątkowym forum, na którym wystąpią eksperci  z różnych dziedzin, aby omówić kluczowe aspekty przyszłości przemysłu. W trakcie wykładu inauguracyjnego zostanie podkreślona rola sztucznej inteligencji w kontekście przemysłu 5.0. Kolejne debaty będą skupiać się na ważnych kwestiach, takich jak cyberbezpieczeństwo, zastosowanie przełomowych technologii w medycynie, a także rozwój technologii przyszłości w sektorze energetycznym. Konferencja będzie stanowiła okazję do wymiany poglądów i analizy wpływu innowacji technologicznych na przemysł, z naciskiem na praktyczne zastosowania nowych rozwiązań. Ostateczne celem jest nakreślenie perspektywy rozwoju dla różnych sektorów przemysłu w kontekście przyszłych technologicznych zmian.

Informacje szczegółowe

Przemysł

Technosfera przemysłu przyszłości 

Przełomowe technologie w praktyce

Konferencja „Technosfera przemysłu przyszłości – Przełomowe technologie w praktyce” będzie wyjątkowym forum, na którym wystąpią eksperci  z różnych dziedzin, aby omówić kluczowe aspekty przyszłości przemysłu. W trakcie wykładu inauguracyjnego zostanie podkreślona rola sztucznej inteligencji w kontekście przemysłu 5.0. Kolejne debaty będą skupiać się na ważnych kwestiach, takich jak cyberbezpieczeństwo, zastosowanie przełomowych technologii w medycynie, a także rozwój technologii przyszłości w sektorze energetycznym. Konferencja będzie stanowiła okazję do wymiany poglądów i analizy wpływu innowacji technologicznych na przemysł, z naciskiem na praktyczne zastosowania nowych rozwiązań. Ostateczne celem jest nakreślenie perspektywy rozwoju dla różnych sektorów przemysłu w kontekście przyszłych technologicznych zmian.

Informacje szczegółowe

Uroczysta kulminacja

Wielka Gala

Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego

Wielka Gala jest momentem kulminacyjnym obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Na tę uroczystość, podobnie jak w latach ubiegłych, zapraszamy wysokich rangą przedstawicieli polskiego rządu i parlamentu, świata polityki, nauki, biznesu oraz organizacji pozarządowych i mediów.

Edukacja

Konferencja „Technosfera edukacji przyszłości” 

Inteligentna edukacja cyfrowa

Konferencja „Technosfera Edukacji Przyszłości – Inteligentna Edukacja Cyfrowa” skoncentruje się na trzech kluczowych tematach. Pierwszym z nich będzie analiza rozwijania kompetencji cyfrowych społeczeństwa w kontekście technologii 5.0. Debata ta skupi się na niezbędnych umiejętnościach w erze postępującej digitalizacji i strategiach przygotowania społeczeństwa na wyzwania nowej rzeczywistości.

Kolejny obszar dyskusji dotyczyć będzie wpływu sztucznej inteligencji na edukację. Omawiane będą zmiany, jakie technologie oparte na sztucznej inteligencji wprowadzają w procesy nauczania i uczenia się. Poruszone zostaną kwestie związane z personalizacją edukacji, analizą danych oraz potencjalnymi wyzwaniami i korzyściami dla systemu edukacyjnego.

Ostatni temat konferencji będzie skupiał się na roli polskich specjalistów w globalnym rynku IT. Omówione będą sposoby, w jakie polscy eksperci i instytucje edukacyjne przyczyniają się do światowego postępu technologicznego. Poruszone zostaną tematy związane z innowacjami, współpracą międzynarodową oraz perspektywami dla polskich specjalistów na globalnym rynku technologicznym.

Informacje szczegółowe

Wydarzenia główne

KONFERENCJA „Technosfera przemysłu przyszłości”

15 maja, godz. 10:00-17:10
Varso Place, ul. Chmielna 73

Informacje szczegółowe
Wielka Gala Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego

15 maja, godz. 19:30-24:00
Varso Place, ul. Chmielna 73

KONFERENCJA „Technosfera edukacji przyszłości”

16 maja, godz. 10:00-15:35
Varso Place, ul. Chmielna 73

Informacje szczegółowe
Program wydarzeń
KONFERENCJA "Technosfera przemysłu przyszłości", 15 maja, godz. 10:00-17:10

Prowadzenie: Anna Beata Kwiatkowska, Adam Szabuniewicz

09.00 – 10.00 Rejestracja i powitalna kawa
10.00 – 10.15 Otwarcie konferencji: Wiesław Paluszyński (Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego)
10:15 – 11:30

I DEBATA: SZTUCZNA INTELIGENCJA W PRZEMYŚLE 5.0

 

Koordynacja debaty: dr hab. Maria Ganzha (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, Politechnika Warszawska), dr hab. Marcin Paprzycki (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, Politechnika Warszawska, Instytut Badań Systemowych PAN)

Moderacja: Michał Nowakowski, (przewodniczący Sekcji Aktualne Wyzwania Sztucznej Inteligencji, Partner odpowiedzialny za AI & CyberSec w ZP Zackiewicz & Partners)

Paneliści:

 • Borys Stokalski (inwestor zalążkowy, mentor w Versabox, współzałożyciel i partner w RETHINK),
 • Robert Kroplewski (Główny doradca Zarządu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, dyrektor Departamentu Prawnego w Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A.),
 • Izabella Krzemińska (Ekspert R&D, Lead research, Orange Innovation Poland)
 • Konrad Maj (kierownik Centrum Innowacji Społecznych i Technologicznych HumanTech, Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Społecznej),
 • Carlo Paolicelli (członek Komitetu Technicznego ds. Sztucznej Inteligencji nr 338 PKN)

 

11:30 – 11:50 Przerwa kawowa
11:50 – 13:05

II DEBATA: CYBERBEZPIECZEŃSTWO W DOBIE TECHNOLOGII PRZEŁOMOWYCH

 

Koordynacja debaty: Marek Ujejski (COIG S.A., Politechnika Warszawska)

Moderacja: Marek Ujejski

Paneliści:

 • prof. Piotr Dela (Morskie Centrum Cyberbezpieczeństwa w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte),
 • prof. dr hab. inż. Marek Jasiński (Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej)
 • prof. Mirosław Kutyłowski (kierownik Zakładu Kryptologii w NASK – Państwowym Instytucie Badawczym),
 • dr inż. Jarosław Homa (zastępca dyrektora Centrum Cyberbezpieczeństwa na Politechnice Śląskiej w Gliwicach),
 • Grzegorz Łunkiewicz (kierownik działu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w COIG S.A. )
 • Agnieszka Gryszczyńska (Katedra Prawa Informatycznego Wydziału Prawa i Administracji UKSW),
 • Michał Kanownik (Prezes Związku Cyfrowa Polska)
 • Łukasz Rumowski (Dyrektor Innowacji i Marketingu w Arcus S.A.)

 

13:05 – 14:05 lunch
14:05 – 15:20

III DEBATA: PRZEŁOMOWE TECHNOLOGIE W MEDYCYNIE

 

Koordynator debaty:  dr inż. Marian Bubak (Sano Centre for Computational Medicine Krakow,  ACK Cyfronet AGH, PTI)

Moderator: dr inż. Marian Bubak

Paneliści:

 • dr Anna Drożdż (Personal Health Data Science Team, Sano Centre for Computational Medicine),
 • Michał Grzeszczyk (Health Informatics Team, Sano Centre for Computational Medicine),
 • dr inż. Konrad Ciecierski  (Kierownik Zakładu Zastosowań Sztucznej Inteligencji w Medycynie, Centrum Badań i Rozwoju, NASK),
 • Kazimierz Cięciak  (Dyrektor Centrum, Comarch S.A),
 • prof. dr hab. Rafał Niżankowski (Sano Centre for Computational Medicine)

 

15:20 – 15:40 Przerwa kawowa
15:40 – 16:55

IV DEBATA: TECHNOLOGIE PRZYSZŁOŚCI W ENERGETYCE

 

Koordynacja debaty: mgr inż. Miłosława Kujszczyk-Bożentowicz (Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Energetyki)

Moderacja: Wojciech Stęplewski

Paneliści:

 • dr inż. Krzysztof Kołodziejczyk (Dyrektor Sprzedaży i Wdrożeń – Utilities, Globema Sp. z o.o.),
 • mgr inż. Michał Radecki, (Pilotażowy system SMIWUZ firmy Mikronika sp. z o.o., wdrażany w konsorcjum z Tauron Dystrybucja),
 • dr inż. Marcin Fice (adiunkt na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej, kierownik Sekcji Energetyki Prosumenckiej w Centrum Ochrony Klimatu i Środowiska, prezes Oddziału Gliwickiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich)

 

16:55 – 17:10 Podsumowanie i zakończenie konferencji
WIELKA GALA Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego, 15 maja godz. 19:30-24:00

Prowadzenie: Anna Beata Kwiatkowska, Adam Szabuniewicz

19.30 – 20.00 ​Powitanie uczestników Wielkiej Gali i wystąpienia Gości – Wiesław Paluszyński (Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego)
20.00 – 21.00 Uroczysta kolacja 
21.00 – 21.15 ICDL (ECDL) – nagrody dla najlepszych
21.10 – 21.30 Rada Naukowa – dyplomy
21.30 – 22.00 Występ artystyczny
22.00 – 24.00 Aktywności towarzyskie, wystąpienia przedstawicieli oddziałów i innych jednostek organizacyjny, rozmowy towarzyskie
KONFERENCJA "Technosfera edukacji przyszłości", 16 maja, godz. 10:00-15:35

Prowadzenie: Anna Beata Kwiatkowska, Adam Szabuniewicz

09.00 – 10.00 Rejestracja i powitalna kawa
10.00 – 10.15 Otwarcie konferencji: Wiesław Paluszyński (Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego)
10.15 – 11.30

I DEBATA: CYFROWA TRANSFORMACJA EDUKACJI


Koordynacja debaty: Beata Chodacka (Sekcja Informatyki Szkolnej przy PTI, Wiceprezes ds. edukacji Oddział Małopolski PTI, nauczyciel informatyki V LO w Krakowie)

Moderacja: Beata Chodacka (Sekcja Informatyki Szkolnej przy PTI, Wiceprezes ds. edukacji Oddział Małopolski PTI, nauczyciel informatyki V LO w Krakowie)

Prelegenci:

 • Agnieszka Halicka (nauczycielka bibliotekarka, Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 5 w Konstancinie-Jeziornie, członkini Rady ds Informatyzacji przy MEN),
 • Iwona Brzózka-Złotnicka (Prezeska Stowarzyszenia Cyfrowy Dialog),
 • Wojciech Wątor (Nauczyciel matematyki w Embassy International School, autor bloga Edukacja Jutra i poradnika dla nauczycieli pt. „Sztuczna Inteligencja w Edukacji),
 • Ewa Kołodziejczyk (Pełnomocnik Dyrektora Instytutu Kultury Centrum GovTech),
 • Paweł Czerwony (Head of Google for Education – Central and Eastern Europe)
 • Konrad Wierzchowski (CEE Client Solution Education Lead Dell Technologie)

 

11:30 – 11:50 Przerwa kawowa
11:50 – 13:05

II DEBATA: KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI W KONTEKŚCIE WYZWAŃ SZTUCZNEJ INTELIGENCJI I CYBERBEZPIECZEŃSTWA


Koordynacja debaty: Beata Ostrowska (przewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka oraz wiceprzewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji Teleinformatyka i Cyberbezpieczeństwo)

Moderacja: Beata Ostrowska

Prelegenci:

 • Michał Jaworski (Dyrektor Strategii Technologicznej, Microsoft),
 • Jacek Łęgiewicz (Dyrektor ds. korporacyjnych, Samsung),
 • Maciej Tauber (ekspert w Instytucie Badań Edukacyjnych, lider projektu “Wspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce (ZSK 6)”),
 • Wiesław Paluszyński, (Prezes, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo),
 • Sławomir Kumka (Dyrektor ds. Rozwoju Oprogramowania, IBM)

 

13:05 – 14:05 lunch
14:05 – 15:20

III DEBATA: ŚWIATOWY WYMIAR POLSKICH SPECJALISTÓW

 

Koordynacja debaty: Włodzimierz Marcińśki (Członek honorowy PTI, lider projektu PoLAND of IT masters)

Moderacja: Włodzimierz Marcińśki

Paneliści:

 • prof. Joanna Kołodziej (profesor w NASK-PIB oraz na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej),
 • dr Anna Beata Kwiatkowska  (przewodnicząca Rady ds. Informatyzacji Edukacji MEN)
 • prof. Krzysztof Diks (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, trener drużyn  biorących udział w Akademickich Mistrzostwach Świata w Programowaniu Zespołowym),
 • Michał Kanownik (Prezes Związku Cyfrowa Polska),
 • Tomasz Hodakowski (Business Development Manager, Intel)

 

15:20 – 15:35 Zakończenie konferencji, podsumowanie obchodów głównych

Wydarzenia stowarzyszone

Kalendarium wydarzeń stowarzyszonych

11.01.24

Próbna matura z informatyki

Bezpłatny, testowy egzamin, który pomaga przygotować się do właściwej matury z informatyki. Organizowany w tym roku już po raz 14.

 • Organizator: Oddział Kujawsko-Pomorski PTI, Pracownia Metodyki Nauczania Informatyki UMK w Toruniu
 • Termin: 11 stycznia 2024 r.
 • Miejsce: cała Polska

21.03

Edukacja w erze cyfrowej: nowe narzędzia i metody nauczania w społeczeństwie informacyjnym

 • Termin: kwiecień 2024
 • Organizatorzy: Zespół Szkół Łączności w Warszawie, O. Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji SEP
 • Miejsce: Warszawa, Zespół Szkół Łączności w Warszawie, al. Stanów Zjednoczonych 24
 • Kontakt: e-mail: zsl@zsl.waw.pl,  tel.: + 48 22 671 89 37

22-23.03

Młodzieżowa Interdyscyplinarna Konferencja Informatyczna

Pierwsza w Polsce tego typu młodzieżowa inicjatywa skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz uczniów klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej. Jest to konferencja naukowa, mająca na celu rozpowszechnianie wiedzy z zakresu nauk ścisłych i zachęcanie uczniów do zgłębiania wiedzy z informatyki i jej zastosowań we wszystkich dziedzinach życia. Zwraca szczególną uwagę na wyjaśnianie zagadnień, które interesują uczestników oraz nowinek, które mogą być trudne do zrozumienia. Stwarza możliwość do podzielenia się z rówieśnikami swoimi naukowymi i technicznymi osiągnięciami informatycznymi. Uczniowie będą dyskutowali również nad tym, w jaki sposób chcieliby być uczeni informatyki w szkole.

 • Organizator: uczniowie, przy wsparciu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Wydziału Matematyki i Informatyki UMK oraz Fundacji 'Gimnazjum i Liceum Akademickie’
 • Termin: 22-23 marca 2024 r.
 • Miejsce: UMK, Toruń
 • Kontakt: konferencjamiki@gmail.com

03.24

Nowoczesne technologie informatyczne w rolnictwie

Konferencja cykliczna poświęcona nowoczesnym rozwiązaniom informatycznym w rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym (województwo podlaskie to zagłębie mleczarstwa w Polsce i chowu bydła mlecznego, ale też szeroka oferta produktów rolniczych).

 • Organizator: Oddział Oddział Łomżyński PTI
 • Termin: II połowa marca 2024 r.
 • Miejsce: Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży

17.05

Konferencja Naukowa Problemy Społeczeństwa Informacyjnego

 • Organizator: Oddział  Zachodniopomorski PTI, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Ekonomii i Finansów
 • Termin: 17 maja 2024 r.
 • Miejsce: zdalnie
 • Kontakt: grzegorz.wojarnik@usz.edu.pl

17.05

Zawody Roboday 2024

Warsztaty – Roboday 2024 – to wprowadzenie do świata robotów. W programie wydarzenia zaplanowano:  wyścigi robotów typu line follower,  prezentacje robotów opracowanych przez studentów informatyki,  prelekcje tematyczne,  konkursy z nagrodami, zajęcia laboratoryjne.
 • Organizator: Oddział  Wielkopolski PTI, Politechnika Poznańska
 • Termin: 17 maja 2024 r.
 • Miejsce: Politechnika Poznanska

05.24

ŚDSI Podkarpacie

Impreza organizowana od kilku lat przez Oddział Podkarpacki PTI i Oddział SEP w Rzeszowie. Wydarzenie odbywa się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Podkarpackiego i przy współpracy z wieloma firmami z regionu.

 • Organizator: Oddział  Podkarpacki PTI, Oddział SEP w Rzeszowie
 • Termin: maj 2024 r.
 • Miejsce:
 • Kontakt: marekb@prz.edu.pl

02-06.24

Konkurs GEEK

Gry Edukacyjne Eksperymentalne Komputerowe to konkurs, w którym chcemy wykorzystać kompetencje informatyczne nauczycieli i uczniów do tworzenia ciekawych projektów, a przy tym rozwijać umiejętności pracy zespołowej i zachęcać do nauki programowania.

Konkurs GEEK polega na opracowaniu i przedstawieniu koncepcji gry edukacyjnej lub stworzeniu implementacji gry edukacyjnej o tematyce związanej z wynalazkami lub wynalazcami /wynalazczyniami.

 • Organizator: Sekcja Informatyki Szkolnej PTI,  NOT
 • Termin: luty-czerwiec 2024 r.
 • Miejsce: cała Polska
 • Kontakt: sis@pti.org.pl

05-08.24

Konkurs Digital Wizards

Fundacja KPMG wraz z SIS PTI zaprasza uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych z województw lubelskiego, podkarpackiego i warmińsko-mazurskiego do udziału w programie Digital Wizards.

Program ma formę trzyetapowego konkursu wiedzy dla uczniów zainteresowanych informatyką i nowoczesnymi technologiami. W pierwszej pilotażowej edycji programu uczniowie będą zdobywać i weryfikować wiedzę o trzech obszarach: AI, cyberbezpieczeństwie i marketingu cyfrowym. Kolejnym jest rozgrywka finałowa i ostatnim obóz naukowy.

Udział w programie jest bezpłatny!

 • Organizator: Fundacja KPMG
 • Partnerzy: Sekcja Informatyki Szkolnej Polskiego Towarzystwa Informatycznego i firma Google Polska
 • Termin: maj-sierpień 2024 r.
 • Miejsce: woj. lubelskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie
 • Kontakt: digitalwizards@kpmg.pl

25-28.06

Informatyka w Edukacji

Konferencja „Informatyka w Edukacji” jest wydarzeniem cyklicznym, stałym punktem na mapie edukacji informatycznej szkolnej i uniwersyteckiej w kraju. Jest to konferencja naukowa, głęboko zakorzeniona w metodyce nauczania przedmiotów informatycznych na uczelniach wyższych i informatyki w szkołach. Zwraca szczególną uwagę na konieczność naukowego podejścia do spraw metodycznych, które powinno zaowocować zwiększeniem liczby liczących się merytorycznie prac metodycznych zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Dlatego przedsięwzięcie to jest kierowane do nauczycieli szkolnych, akademickich, naukowców, metodyków, instytucji edukacyjnych, ministerstw i ośrodków metodycznych, firm edukacyjnych.

 • Organizator: Wydział Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu oraz Oddział Kujawsko-Pomorski PTI
 • Termin: 25-28 czerwca 2024 r.
 • Miejsce: Wydział Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu
 • Kontakt: quintria@mat.umk.pl, https://iwe.mat.umk.pl/

9-12.09

XVIII Konferencja "Technologie Eksploracji i Reprezentacji Wiedzy" (TERW)

Konferencja poświęcona jest szeroko rozumianej problematyce informatycznych technologii eksploracji i reprezentacji wiedzy, w szczególności z zakresu nauk technicznych, medycznych i społecznych.

 • Termin: 9-12 września 2024 r.
 • Organizatorzy: Oddział Białostocki PTI, Sekcja Analizy Danych
 • Miejsce: Hołny Mejera
 • Kontakt: z.sosnowski@pb.edu.pl

09.24

Telekomunikacja w czasach kryzysu: rola komunikacji w zarządzaniu kryzysowym i sytuacjach nadzwyczajnych

 • Termin: wrzesień 2024
 • Organizatorzy: O. Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji SEP, O. Warszawski SEP, O. Wrocławski SEP, O. Szczeciński SEP
 • Miejsce: formuła online
 • Kontakt: irsep@irsep.org, tel.: + 48 601 367 915

10.24

XI Konferencja „Wpływ bezprzewodowych technologii teleinformatycznych na życie współczesnego człowieka”

Temat przewodni tegorocznej edycji to: „Transformacja cyfrowa: wyzwania i szanse dla społeczeństwa informacyjnego”.

 • Termin: październik lub listopad 2024
 • Organizatorzy: O. Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji SEP, Instytut Kolejnictwa
 • Miejsce: Warszawa, Instytut Kolejnictwa, ul. Józefa Chłopickiego 50
 • Kontakt: irsep@irsep.org, tel.: + 48 601 367 915

10.24

Podlaska Konferencja Informatyczna

Konferencja cykliczna poświęcona nowoczesnym rozwiązaniom informatycznym w sektorze firm przemysłowo-usługowych (MŚP) z wykorzystaniem nowoczesnych systemów wspomagania zarządzania w firmach.

 • Organizator: Oddział Łomżyński PTI
 • Termin: październik 2024 r.
 • Miejsce: Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży

Rada Programowa

 • Miłosława Bożentowicz,
 • Beata Chodacka,
 • Bogusław Dębski,
 • Maria Ganzha,
 • Anna Beata Kwiatkowska,
 • Beata Ostrowska,
 • Marek Ujejski,
 • Włodzimierz Marciński

Komitet Honorowy

 • Wiesław Paluszyński,
 • Marek Hołyński
 • prof. Janusz Kacprzyk
Polskie Towarzystwo Informatyczne
ul. Solec 38 lok. 103 00-394 Warszawa
tel: +48 22 838 47 05
mail: pti[at]pti.org.pl
Anna Beata Kwiatkowska
Koordynator SDSI
annabeata.kwiatkowska@pti.org.pl
tel. 602 184 813
Katarzyna Jędryka
Dyrektor Generalny BZG
katarzyna.jedryka@pti.org.pl

Organizacja wydarzenia
Paulina Giersz
paulina.giersz@pti.org.pl
tel. 502 311 655

Jolanta Bargiel
jolanta.bargiel@pti.org.pl
tel. 609 469 946