ŚDSI

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego

Święto to zostało ustanowione przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2006 r. Obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDSI) koordynowane są przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU). W tym roku ITU zwraca szczególną uwagę na wykorzystanie technologii przez seniorów („Digital technologies for older persons and healthy ageing​”).

W Polsce obchody ŚDSI cieszą się od 2007 r. trwałą renomą swoistego festiwalu informatycznego. W trakcie obecnej edycji, podobnie jak rok wcześniej, dyskutować będziemy o „Sztucznej inteligencji”.

Konferencja

Konferencja „Sztuczna inteligencja”

Prace nad technologią i wykorzystaniem sztucznej inteligencji ostatnio bardzo przyspieszyły. Stało się to za sprawą dwóch istotnych czynników. Pierwszy to dane, których obfitość można łatwo pozyskać z rozmaitych źródeł i w miarę tanio przechowywać oraz przetwarzać. Drugim czynnikiem są algorytmy rozwinięte na tyle, że pozwalają z danych wydobyć informacje, które bez nich pozostałyby niezauważone. Tym właśnie tematom poświęcamy dwa pierwsze panele Konferencji. Okazało się też, że AI znakomicie przydaje się w wielu, często całkiem nieoczekiwanych obszarach. Ale przy tym stwarza nowe problemy, do rozwiązania których potrzebne są rządowe strategie oraz mobilizacja ekspertów z innych dziedzin, jak choćby prawa i etyki. Zagadnienia te będą dyskutowane w drugiej części Konferencji.

Przewidzieliśmy 5 bloków tematycznych:

  • Znaczenie algorytmów dla postępów sztucznej inteligencji

  • Kluczowa rola danych w zastosowaniach sztucznej inteligencji

  • Aspekty etyczne i prawne sztucznej inteligencji

  • Przyszłość sztucznej inteligencji – strategie rozwoju

  • Edumixer – kompetencje specjalistów w zakresie sztucznej inteligencji oraz innych przełomowych technologii

Wielka Gala

Wielka Gala Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego

Wielka Gala jest momentem kulminacyjnym obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Na tę uroczystość, podobnie jak w latach ubiegłych, zapraszamy wysokich rangą przedstawicieli polskiego rządu i parlamentu, świata polityki, nauki, biznesu oraz organizacji pozarządowych i mediów. 

Geniallne Miejsca

Konkurs „Geniallne Miejsca”

W ramach obchodów organizujemy także 2 ważne wydarzenia dla najmłodszych odbiorców – konkurs „Geniallne Miejsca” i „GEEK”.

Konkurs „Geniallne Miejsca” – przygotowany przez Sekcję Informatyki Szkolnej PTI – jest doskonałą okazją do przeprowadzenia interdyscyplinarnego projektu edukacyjnego. Zadanie polega na przygotowaniu gry lub pokoju zagadek (escape room) z wykorzystaniem istotnych informacji na temat okolicy, gdzie znajduje się placówka edukacyjna. W projekcie można opowiedzieć o ciekawych miejscach historycznych, legendach, wybitnych postaciach z regionu.

GEEK

Konkurs GEEK

W II edycji konkursu GEEK uczniowie mieli za zadanie przygotowanie scenariusza lub prototypu gry edukacyjnej. Miała ona wspomagać naukę dowolnego przedmiotu szkolnego. W sumie wpłynęły 83 prace, w tym 42 w kategorii implementacji i 41 w kategorii koncepcji gry. W zdecydowanej większości w konkursie wzięli udział uczniowie szkół ponadpodstawowych (68%). Najwięcej prac spłynęło z województwa pomorskiego, następnie łódzkiego oraz podkarpackiego i śląskiego. Brawo!

GŁÓWNE WYDARZENIA

Konferencja "Sztuczna inteligencja"

Konkurs gier edukacyjnych GEEK

Wielka Gala Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego

Konkurs "Geniallne Miejsca"

WYDARZENIA STOWARZYSZONE

XIX konferencja "Informatyka w Edukacji"

22-24 września 2023,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Konferencja od wielu lat przybliża zastosowanie technologii cyfrowych w edukacji. Uczestniczą w niej nauczyciele szkolni i akademiccy, przedstawiciele ośrodków doskonalenia nauczycieli, ministerstw oraz innych instytucji związanych z informatyzacją szkół.

XVI Konferencja „Technologie Eksploracji i Reprezentacji Wiedzy” (TERW)

11-14 września 2023 r., Hołny Mejera

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia sieci neuropodobnych, metod wizualizacji danych, zbiorów rozmytych i przybliżonych, sieci bayesowskich, logicznej reprezentacji wiedzy oraz zastosowań metod logicznych, statystycznych i informatycznych w medycynie. 

Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego Podkarpacie 2023

maj 2023 r., Uniwersytet Rzeszowski

Rzeszowskie obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego łączą lokalne środowisko naukowe, biznesowe i to związane z administracją publicznąInicjatywa przygotowywana jest przez Oddział Podkarpacki PTI wspólnie z Oddziałem Rzeszowskim SEP. 
Seminarium „UNESCO i etyka sztucznej inteligencji”
16 czerwca 2023 r., online
W 2021 r. 193 państwa członkowskie UNESCO przyjęły pierwszy globalny instrument normatywny w sprawie etyki sztucznej inteligencji. Podczas seminarium omówione zostaną najważniejsze zasady postulowane przez ten dokument.

Konferencja z cyklu „Umiejętności cyfrowe.pl”

6 marca 2022, Warszawa

Celem konferencji jest przyjrzenie się prowadzonym i planowanym działaniom mającym na celu propagowanie umiejętności cyfrowych wśród obywateli oraz promocję wykorzystania technologii cyfrowych w edukacji, administracji publicznej i firmach.

PATRONI I SPONSORZY

Honorowy Patronat nad obchodami Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego
Honorowy Patronat Ministra Edukacji i Nauki dla konkursów "Geniallne Miejsca" i GEEK
Patronat instytucjonalny nad obchodami Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego
Patronat medialny nad obchodami Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego

ORGANIZATORZY

Polskie Towarzystwo Informatyczne
ul. Solec 38 lok. 103 00-394 Warszawa
tel: +48 22 838 47 05
mail: pti[at]pti.org.pl

Grzegorz Brzózka
Organizacja wydarzenia

grzegorz.brzozka [at] pti.org.pl
tel: 782 404 401

Paulina Giersz
Strona internetowa, opracowanie graficzne

paulina.giersz [at] pti.org.pl
tel: 502 311 655