Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego '24

Cyfrowe innowacje

dla zrównoważonego rozwoju

ŚDSI

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego

Święto to zostało ustanowione przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2006 r. Obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDSI) koordynowane są przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU). W tym roku ITU zwraca szczególną uwagę na wykorzystanie technologii przez seniorów („Digital technologies for older persons and healthy ageing​”).

W Polsce obchody ŚDSI cieszą się od 2007 r. trwałą renomą swoistego festiwalu informatycznego. W trakcie obecnej edycji, podobnie jak rok wcześniej, dyskutować będziemy o „Sztucznej inteligencji”.

Przemysł

Technosfera przemysłu przyszłości 

Przełomowe technologie w praktyce

Konferencja „Technosfera przemysłu przyszłości – Przełomowe technologie w praktyce” będzie wyjątkowym forum, na którym wystąpią eksperci  z różnych dziedzin, aby omówić kluczowe aspekty przyszłości przemysłu. W trakcie wykładu inauguracyjnego zostanie podkreślona rola sztucznej inteligencji w kontekście przemysłu 5.0. Kolejne debaty będą skupiać się na ważnych kwestiach, takich jak cyberbezpieczeństwo, zastosowanie przełomowych technologii w medycynie, a także rozwój technologii przyszłości w sektorze energetycznym. Konferencja będzie stanowiła okazję do wymiany poglądów i analizy wpływu innowacji technologicznych na przemysł, z naciskiem na praktyczne zastosowania nowych rozwiązań. Ostateczne celem jest nakreślenie perspektywy rozwoju dla różnych sektorów przemysłu w kontekście przyszłych technologicznych zmian.

Przemysł

Technosfera przemysłu przyszłości 

Przełomowe technologie w praktyce

Konferencja „Technosfera przemysłu przyszłości – Przełomowe technologie w praktyce” będzie wyjątkowym forum, na którym wystąpią eksperci  z różnych dziedzin, aby omówić kluczowe aspekty przyszłości przemysłu. W trakcie wykładu inauguracyjnego zostanie podkreślona rola sztucznej inteligencji w kontekście przemysłu 5.0. Kolejne debaty będą skupiać się na ważnych kwestiach, takich jak cyberbezpieczeństwo, zastosowanie przełomowych technologii w medycynie, a także rozwój technologii przyszłości w sektorze energetycznym. Konferencja będzie stanowiła okazję do wymiany poglądów i analizy wpływu innowacji technologicznych na przemysł, z naciskiem na praktyczne zastosowania nowych rozwiązań. Ostateczne celem jest nakreślenie perspektywy rozwoju dla różnych sektorów przemysłu w kontekście przyszłych technologicznych zmian.

Uroczysta kulminacja

Wielka Gala

Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego

Wielka Gala jest momentem kulminacyjnym obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Na tę uroczystość, podobnie jak w latach ubiegłych, zapraszamy wysokich rangą przedstawicieli polskiego rządu i parlamentu, świata polityki, nauki, biznesu oraz organizacji pozarządowych i mediów.

Edukacja

Konferencja „Technosfera edukacji przyszłości” 

Inteligentna edukacja cyfrowa

Konferencja „Technosfera Edukacji Przyszłości – Inteligentna Edukacja Cyfrowa” skoncentruje się na trzech kluczowych tematach. Pierwszym z nich będzie analiza rozwijania kompetencji cyfrowych społeczeństwa w kontekście technologii 5.0. Debata ta skupi się na niezbędnych umiejętnościach w erze postępującej digitalizacji i strategiach przygotowania społeczeństwa na wyzwania nowej rzeczywistości.

Kolejny obszar dyskusji dotyczyć będzie wpływu sztucznej inteligencji na edukację. Omawiane będą zmiany, jakie technologie oparte na sztucznej inteligencji wprowadzają w procesy nauczania i uczenia się. Poruszone zostaną kwestie związane z personalizacją edukacji, analizą danych oraz potencjalnymi wyzwaniami i korzyściami dla systemu edukacyjnego.

Ostatni temat konferencji będzie skupiał się na roli polskich specjalistów w globalnym rynku IT. Omówione będą sposoby, w jakie polscy eksperci i instytucje edukacyjne przyczyniają się do światowego postępu technologicznego. Poruszone zostaną tematy związane z innowacjami, współpracą międzynarodową oraz perspektywami dla polskich specjalistów na globalnym rynku technologicznym.

Wydarzenia główne

KONFERENCJA „Technosfera przemysłu przyszłości”

15 maja, godz. 10:00-17:10
Varso Place, ul. Chmielna 73

Wielka Gala Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego

15 maja, godz. 19:30-24:00
Varso Place, ul. Chmielna 73

KONFERENCJA „Technosfera edukacji przyszłości”

16 maja, godz. 10:00-15:35
Varso Place, ul. Chmielna 73

Program wydarzeń
KONFERENCJA "Technosfera przemysłu przyszłości", 15 maja, godz. 10:00-17:10
09.00 – 10.00 Rejestracja i powitalna kawa
10.00 – 10.15 Otwarcie konferencji
10:15 – 11:30

I DEBATA: SZTUCZNA INTELIGENCJA W PRZEMYŚLE 5.0

 

Koordynacja debaty: dr hab. Maria Ganzha (Politechnika Warszawska), Moderacja: Michał Nowakowski, (przewodniczący Sekcji Aktualne Wyzwania Sztucznej Inteligencji, Partner odpowiedzialny za AI & CyberSec w ZP Zackiewicz & Partners), Paneliści: Borys Stokalski (inwestor zalążkowy, mentor w Versabox, współzałożyciel i partner w RETHINK), Robert Kroplewski (dyrektor działu Strategii i Rozwoju w Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, d w ), Konrad Maj (kierownik Centrum Innowacji Społecznych i Technologicznych HumanTech, Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Społecznej), Carlo Paolicelli (zastępca dyrektora działu Ekosystemu Przemysłu Przyszłości w Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, członek Komitetu Technicznego ds. Sztucznej Inteligencji nr 338 PKN)

 

11:30 – 11:50 Przerwa kawowa
11:50 – 13:05

II DEBATA: CYBERBEZPIECZEŃSTWO W DOBIE TECHNOLOGII PRZEŁOMOWYCH

 

Koordynacja debaty: Marek Ujejski (COIG S.A., Politechnika Warszawska), Moderacja: Marek Ujejski, Paneliści: prof. Piotr Dela (Katedra Cyberbezpieczeństwa Akademia Marynarki Wojennej), prof. Mirosław Kutyłowski (kierownik Zakładu Kryptologii w NASK – Państwowym Instytucie Badawczym), Jarosław Homa (zastępca dyrektora Centrum Cyberbezpieczeństwa na Politechnice Śląskiej w Gliwicach)

 

13:05 – 14:05 lunch
14:05 – 15:20

III DEBATA: PRZEŁOMOWE TECHNOLOGIE W MEDYCYNIE

 

Koordynator debaty: dr inż. Marian Bubak (Akademia Górniczo-Hutnicza, Scientific Affairs Director Sano Centre for Computational Medicine), Moderator: dr inż. Marian Bubak, Paneliści: dr Anna Drożdż (Personal Health Data Science Team, Sano Centre for Computational Medicine), Michał Grzeszczyk (Health Informatics Team, Sano Centre for Computational Medicine), dr inż. Konrad Ciecierski  (Kierownik Zakładu Zastosowań Sztucznej Inteligencji w Medycynie, Centrum Badań i Rozwoju, NASK), Kazimierz Cięciak  (Dyrektor Centrum, Comarch S.A), prof. dr had. Rafał Niżankowski (Sano Centre for Computational Medicine)

 

15:20 – 15:40 Przerwa kawowa
15:40 – 16:55

IV DEBATA: TECHNOLOGIE PRZYSZŁOŚCI W ENERGETYCE

 

Koordynacja debaty: mgr inż. Miłosława Kujszczyk-Bożentowicz (Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Energetyki), Moderacja: mgr inż. Miłosława Kujszczyk-Bożentowicz, Paneliści: dr inż. Krzysztof Kołodziejczyk (Dyrektor Sprzedaży i Wdrożeń – Utilities, Globema Sp. z o.o.), mgr inż. Michał Radecki, (Pilotażowy system SMIWUZ wdrażany w konsorcjum z Tauron Dystrybucja), dr inż. Marcin Fice (adiunkt na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej, kierownik Sekcji Energetyki Prosumenckiej w Centrum Ochrony Klimatu i Środowiska, prezes Oddziału Gliwickiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich)

 

16:55 – 17:10 Podsumowanie i zakończenie konferencji
WIELKA GALA Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego, 15 maja godz. 19:30-24:00
19.30 – 20.00 ​Powitanie uczestników Wielkiej Gali i wystąpienia Gości
20.00 – 21.00 Uroczysta kolacja 
21.00 – 21.15 Rada Naukowa – nagrody dla laureatów konkursu na najlepszą książkę informatyczną
21.15 – 21.30 ICDL (ECDL) – nagrody dla najlepszych
21.30 – 22.00 Występ artystyczny
22.00 – 24.00 Aktywności towarzyskie, wystąpienia przedstawicieli oddziałów i innych jednostek organizacyjny, rozmowy towarzyskie
KONFERENCJA "Technosfera edukacji przyszłości", 16 maja, godz. 10:00-15:35
09.00 – 10.00 Rejestracja i powitalna kawa
10.00 – 10.15 Otwarcie konferencji
10.15 – 11.30 I DEBATA: CYFROWA TRANSFORMACJA EDUKACJI

Koordynacja debaty: Beata Chodacka (Sekcja Informatyki Szkolnej), Moderacja: dr Anna Beata Kwiatkowska (Sekcja Informatyki w Edukacji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Beata Chodacka (Sekcja Informatyki Szkolnej), Prelegenci: Agnieszka Halicka (nauczycielka, bibliotekarka, SP 5 Konstancin Jeziorna, członek Rady ds Informatyzacji przy MEN), dr Grzegorz Szyjewski (Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania), Iwona Brzózka-Złotnicka (Prezeska Stowarzyszenia Cyfrowy Dialog), Wojciech Wątor (nauczyciel matematyki w Embassy International School w Krakowie, Koordynator drugiego stopnia AI Educator), Ewa Kołodzieczyk (Kierownik ds.Projektów Edukacyjnych, Polska Szkoła Cyfrowa, Centrum Gov Tech)

 

11:30 – 11:50 Przerwa kawowa
11:50 – 13:05 II DEBATA: KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI W KONTEKŚCIE WYZWAŃ SZTUCZNEJ INTELIGENCJI I CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Koordynacja debaty: Beata Ostrowska (przewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka oraz wiceprzewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji Teleinformatyka i Cyberbezpieczeństwo), Moderacja: Beata Ostrowska, Prelegenci: Michał Jaworski (Dyrektor Strategii Technologicznej, Microsoft), Jacek Łęgiewicz (Dyrektor ds. korporacyjnych, Samsung), Maciej Tauber (ekspert w Instytucie Badań Edukacyjnych, lider projektu “Wspieranie funkcjonowania i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na rzecz wykorzystania oferowanych w nim rozwiązań do realizacji celów strategii rozwoju kraju”), Wiesław Paluszyński, (Prezes, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo), Sławomir Kumka (Dyrektor ds. Rozwoju Oprogramowania, IBM)

 

13:05 – 14:05 lunch
14:05 – 15:20

III DEBATA: ŚWIATOWY WYMIAR POLSKICH SPECJALISTÓW

 

Koordynacja debaty: Włodzimierz Marcińśki (SPRUC, PTI), Moderacja: Włodzimierz Marcińśki, Paneliści: prof. Joanna Kołodziej (profesor w NASK-PIB oraz na Wydziale
Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej),  prof. Krzysztof Diks (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, trener drużyn  biorących udział w Akademickich Mistrzostwach Świata w Programowaniu Zespołowym)

 

15:20 – 15:35 Zakończenie konferencji, podsumowanie obchodów głównych

Wydarzenia stowarzyszone

Kalendarium wydarzeń stowarzyszonych

11.01.24

Próbna matura z informatyki

Bezpłatny, testowy egzamin, który pomaga przygotować się do właściwej matury z informatyki. Organizowany w tym roku już po raz 14.

 • Organizator: Oddział Kujawsko-Pomorski PTI, Pracownia Metodyki Nauczania Informatyki UMK w Toruniu
 • Termin: 11 stycznia 2024 r.
 • Miejsce: cała Polska

21.03

Edukacja w erze cyfrowej: nowe narzędzia i metody nauczania w społeczeństwie informacyjnym

 • Termin: kwiecień 2024
 • Organizatorzy: Zespół Szkół Łączności w Warszawie, O. Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji SEP
 • Miejsce: Warszawa, Zespół Szkół Łączności w Warszawie, al. Stanów Zjednoczonych 24
 • Kontakt: e-mail: zsl@zsl.waw.pl,  tel.: + 48 22 671 89 37

22-23.03

Młodzieżowa Interdyscyplinarna Konferencja Informatyczna

Pierwsza w Polsce tego typu młodzieżowa inicjatywa skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz uczniów klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej. Jest to konferencja naukowa, mająca na celu rozpowszechnianie wiedzy z zakresu nauk ścisłych i zachęcanie uczniów do zgłębiania wiedzy z informatyki i jej zastosowań we wszystkich dziedzinach życia. Zwraca szczególną uwagę na wyjaśnianie zagadnień, które interesują uczestników oraz nowinek, które mogą być trudne do zrozumienia. Stwarza możliwość do podzielenia się z rówieśnikami swoimi naukowymi i technicznymi osiągnięciami informatycznymi. Uczniowie będą dyskutowali również nad tym, w jaki sposób chcieliby być uczeni informatyki w szkole.

 • Organizator: uczniowie, przy wsparciu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Wydziału Matematyki i Informatyki UMK oraz Fundacji 'Gimnazjum i Liceum Akademickie’
 • Termin: 22-23 marca 2024 r.
 • Miejsce: UMK, Toruń
 • Kontakt: konferencjamiki@gmail.com

03.24

Nowoczesne technologie informatyczne w rolnictwie

Konferencja cykliczna poświęcona nowoczesnym rozwiązaniom informatycznym w rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym (województwo podlaskie to zagłębie mleczarstwa w Polsce i chowu bydła mlecznego, ale też szeroka oferta produktów rolniczych).

 • Organizator: Oddział Oddział Łomżyński PTI
 • Termin: II połowa marca 2024 r.
 • Miejsce: Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży

05.24

ŚDSI Podkarpacie

Impreza organizowana od kilku lat przez Oddział Podkarpacki PTI i Oddział SEP w Rzeszowie. Wydarzenie odbywa się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Podkarpackiego i przy współpracy z wieloma firmami z regionu.

 • Organizator: Oddział  Podkarpacki PTI, Oddział SEP w Rzeszowie
 • Termin: maj 2024 r.
 • Miejsce:
 • Kontakt: marekb@prz.edu.pl

02-06.24

Konkurs GEEK

Gry Edukacyjne Eksperymentalne Komputerowe to konkurs, w którym chcemy wykorzystać kompetencje informatyczne nauczycieli i uczniów do tworzenia ciekawych projektów, a przy tym rozwijać umiejętności pracy zespołowej i zachęcać do nauki programowania.

Konkurs GEEK polega na opracowaniu i przedstawieniu koncepcji gry edukacyjnej lub stworzeniu implementacji gry edukacyjnej o tematyce związanej z wynalazkami lub wynalazcami /wynalazczyniami.

 • Organizator: Sekcja Informatyki Szkolnej PTI,  NOT
 • Termin: luty-czerwiec 2024 r.
 • Miejsce: cała Polska
 • Kontakt: sis@pti.org.pl

25-28.06

Informatyka w Edukacji

Konferencja „Informatyka w Edukacji” jest wydarzeniem cyklicznym, stałym punktem na mapie edukacji informatycznej szkolnej i uniwersyteckiej w kraju. Jest to konferencja naukowa, głęboko zakorzeniona w metodyce nauczania przedmiotów informatycznych na uczelniach wyższych i informatyki w szkołach. Zwraca szczególną uwagę na konieczność naukowego podejścia do spraw metodycznych, które powinno zaowocować zwiększeniem liczby liczących się merytorycznie prac metodycznych zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Dlatego przedsięwzięcie to jest kierowane do nauczycieli szkolnych, akademickich, naukowców, metodyków, instytucji edukacyjnych, ministerstw i ośrodków metodycznych, firm edukacyjnych.

 • Organizator: Wydział Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu oraz Oddział Kujawsko-Pomorski PTI
 • Termin: 25-28 czerwca 2024 r.
 • Miejsce: Wydział Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu
 • Kontakt: quintria@mat.umk.pl, https://iwe.mat.umk.pl/

09.24

Telekomunikacja w czasach kryzysu: rola komunikacji w zarządzaniu kryzysowym i sytuacjach nadzwyczajnych

 • Termin: wrzesień 2024
 • Organizatorzy: O. Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji SEP, O. Warszawski SEP, O. Wrocławski SEP, O. Szczeciński SEP
 • Miejsce: formuła online
 • Kontakt: irsep@irsep.org, tel.: + 48 601 367 915

10.24

XI Konferencja „Wpływ bezprzewodowych technologii teleinformatycznych na życie współczesnego człowieka”

Temat przewodni tegorocznej edycji to: „Transformacja cyfrowa: wyzwania i szanse dla społeczeństwa informacyjnego”.

 • Termin: październik lub listopad 2024
 • Organizatorzy: O. Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji SEP, Instytut Kolejnictwa
 • Miejsce: Warszawa, Instytut Kolejnictwa, ul. Józefa Chłopickiego 50
 • Kontakt: irsep@irsep.org, tel.: + 48 601 367 915

10.24

Podlaska Konferencja Informatyczna

Konferencja cykliczna poświęcona nowoczesnym rozwiązaniom informatycznym w sektorze firm przemysłowo-usługowych (MŚP) z wykorzystaniem nowoczesnych systemów wspomagania zarządzania w firmach.

 • Organizator: Oddział Łomżyński PTI
 • Termin: październik 2024 r.
 • Miejsce: Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży

Rada Programowa

 • Beata Chodacka,
 • Bogusław Dębski,
 • Maria Ganzha,
 • Anna Beata Kwiatkowska,
 • Beata Ostrowska,
 • Marek Ujejski,
 • Włodzimierz Marciński

Komitet Honorowy

 • Wiesław Paluszyński,
 • Marek Hołyński

Organizatorzy

Patronat Honorowy

Partnerzy Debat

Polskie Towarzystwo Informatyczne
ul. Solec 38 lok. 103 00-394 Warszawa
tel: +48 22 838 47 05
mail: pti[at]pti.org.pl
Anna Beata Kwiatkowska
Koordynator SDSI
annabeata.kwiatkowska@pti.org.pl
tel. 602 184 813
Katarzyna Jędryka
Dyrektor Generalny BZG
katarzyna.jedryka@pti.org.pl

Organizacja wydarzenia
Paulina Giersz
paulina.giersz@pti.org.pl
tel. 502 311 655

Jolanta Bargiel
jolanta.bargiel@pti.org.pl
tel. 609 469 946