Technosfera przemysłu przyszłości

Przełomowe technologie w praktyce

Opis bloków konferencyjnych

Poniżej zamieszczamy szczegółowy opis bloków konferencji „Technosfera przemysłu przyszłości” oraz prezentujemy sylwetki prelegentów.

Zaplanowaliśmy 4 debaty:

 • SZTUCZNA INTELIGENCJA W PRZEMYŚLE 5.0
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO W DOBIE TECHNOLOGII PRZEŁOMOWYCH
 • PRZEŁOMOWE TECHNOLOGIE W MEDYCYNIE
 • TECHNOLOGIE PRZYSZŁOŚCI W ENERGETYCE

Konferencja odbedzie się 15 maja w Varso Place (ul. Chmielna 73), w godz. 10:00-17:15.

Sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja w Przemyśle 5.0

Sztuczna inteligencja osiąga powoli skalę przemysłową, znajdując zastosowanie w coraz większej liczbie obszarów. Jednocześnie przedsiębiorstwa i organy publicznie nadal poszukują zastosowań, które zwiększą skalę oszczędności lub poprawią działanie operacyjne. Poszukiwanie takich rozwiązań zawsze wiąże się z ryzykiem, nie tylko biznesowym. AI staje się zjawiskiem społecznym.

W trakcie panelu porozmawiamy o tym jak rozwój sztucznej inteligencji, także generatywnej, zmienia przemysł prowadząc do jego transformacji do „5.0”. Poruszone zostaną wątki dotyczące konkretnych zastosowań i ich wpływu na organizacje oraz jej pracowników. Sporo miejsca poświęcone zostanie także etycznym aspektom stosowania tej technologii oraz ryzykom związanym z AI.

Wśród poruszanych wątków znajdą się także kwestie prawno-regulacyjne, które będą wpływały na podejście do innowacji i rozwoju modeli biznesowych. Zajmiemy się m.in. AI Act czy Data Act, które są aktami prawnymi, które zmienią rzeczywistość związaną ze stosowaniem AI

Paneliści bloku sztucznej inteligencji

Koordynator bloku

Marcin Paprzycki

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, Politechnika Warszawska, Instytut Badań Systemowych PAN

Koordynator bloku

Maria Ganzha

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, Politechnika Warszawska, Sekcja Akatualne Wyzwania Sztucznej Inteligencji

Moderator bloku

Michał Nowakowski

przewodniczący Sekcji Aktualne Wyzwania Sztucznej Inteligencji, Partner odpowiedzialny za AI & CyberSec w ZP Zackiewicz & Partners

Paneliści

Robert Kroplewski

Główny doradca Zarządu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, dyrektor Departamentu Prawnego w Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A.

Izabella Krzemińska

Ekspert R&D, Lead research, Orange Innovation Poland

Konrad Maj

kierownik Centrum Innowacji Społecznych i Technologicznych HumanTech, Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Społecznej

Carlo Paolicelli

 członek Komitetu Technicznego ds. Sztucznej Inteligencji nr 338 PKN

Borys Stokalski

Inwestor zalążkowy, mentor w Versabox, współzałożyciel i partner w RETHINK

Borys Stokalski

Inwestor zalążkowy, mentor w Versabox, współzałożyciel i partner w RETHINK

Cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo w dobie technologii przełomowych

Gigantyczne możliwości technologiczne będące do dyspozycji współczesnej cywilizacji  są dostępne zarówno dla osób działających dla dobra i rozwoju społeczeństwa, jak i tych którzy działają destruktywnie, mając bardzo różne motywacje (chęć zysku, motywacje społeczne, ataki służb wrogich państw etc.). W tej sytuacji kluczowym wręcz problemem staje się zapewnienie działania systemów informatycznych zgodnie z ich przeznaczeniem, w sposób nie zagrażający ludziom i środowisku.

Podczas bloku poświeconemu nowym technologiom w cyberbezpieczeństwie postaramy się odpowiedzieć na szereg frapujacych pytań:

 • Czy w obecnej chwili można mówić o uzyskaniu przewagi, równowagi , czy też przegranej ze strony broniących cyberbezpieczeństwa ?
 • Dokąd zaprowadzą nas kryptowaluty ?
 • „Zielona Energetyka” – więcej szans czy zagrożeń ?
 • Zasoby ludzkie-eksperci – czy chronimy je w odpowiedni sposób ?
 • Autonomiczny transport – czy można mu zaufać ?
 • Polska – liderem czy outsiderem cyberbezpieczeństwa ?
 • Czy radzimy sobie z cyberprzestępczoscią w Polsce ?

Paneliści bloku dot. cyberbezpieczeństwa

Koordynator i moderator bloku

Marek Ujejski

COIG S.A., Politechnika Warszawska, PTI

Koordynator i moderator bloku

Marek Ujejski

COIG S.A., Politechnika Warszawska, PTI

Paneliści

Piotr Dela

Morskie Centrum Cyberbezpieczeństwa w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Agnieszka Gryszczyńska

Katedra Prawa Informatycznego Wydziału Prawa i Administracji UKSW

Jarosław Homa

zastępca dyrektora Centrum Cyberbezpieczeństwa na Politechnice Śląskiej w Gliwicach),

Marek Jasiński

Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej

Michał Kanownik

Prezes Związku Cyfrowa Polska

Mirosław Kutyłowski

kierownik Zakładu Kryptologii w NASK – Państwowym Instytucie Badawczym

Grzegorz Łunkiewicz

kierownik działu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w COIG S.A.

Łukasz Rumowski

Dyrektor Innowacji i Marketingu w Arcus S.A.

Medycyna

Przełomowe technologie w medycynie

W tym bloku konferencji będziemy dyskutowali o wykorzystaniu wirtualnych ludzkich bliźniaków (VHT, virtual human twins) w medycynie. Ale czym dokładnie jest VHT? To nic innego jak wirtualny model ludzkiego ciała, od komórek i tkanek, aż po narządy i cały organizm, który odzwierciedla jego fizjologiczne i patologiczne właściwości.

Dzięki tej koncepcji i metodzie możemy uzyskać lepsze zrozumienie indywidualnych cech pacjenta i choroby, co prowadzi do spersonalizowanej opieki zdrowotnej. VHT umożliwia przewidywanie ryzyka chorób i tym samym pozwala na wcześniejsze interwencje i zapobieganie ich rozwojowi. Lekarze mogą wykorzystać wirtualne bliźniaki do planowania i monitorowania leczenia, dostosowanego do indywidualnych potrzeb pacjenta, a na podstawie danych zgromadzonych przez VHT możliwe będzie zaproponowanie spersonalizowanych zmian w diecie i stylu życia, co może znacząco wpłynąć na zdrowie i samopoczucie. Realizacja idei VHT może zaowocować większą świadomością i odpowiedzialnością obywateli, optymalizacją procesów leczenia, a także bardziej ekonomicznie zorganizowanego systemu opieki zdrowotnej.

Po wprowadzeniu do świata wirtualnych ludzkich bliźniaków uczestnicy debaty przedstawia i przedyskutują następujące zagadnienia:

 • to, że najpierw podmiotem jest osoba (obywatel) zanim staje się pacjentem,
 • wyzwania związane z trenowaniem algorytmów na małych zbiorach danych, typowych dla opieki zdrowotnej,
 • ochrona prywatności danych pacjentów przy jednoczesnej możliwości udostępniania danych,
 • nieinwazyjna diagnostyka oparta na głębokim uczeniu maszynowym dla przewidywania wagi noworodka i rozpoznawania nadciśnienia płucnego,
 • przełomowa rola metod informatycznych w operacjach głębokiej stymulacji mózgu,
 • wykorzystanie traktografii do planowania bezpiecznych operacji neurochirurgicznych,
 • czy potrafimy właściwie wykorzystać rozwiązania IT w medycynie i systemie ochrony,
 • co blokuje wykorzystanie metod i narzędzi informatyki w systemie ochrony zdrowia,
 • obszary ochrony zdrowia, w których IT może znacznie poprawić wyniki leczenia,
 • spojrzenie na wprowadzenie technik IT do medycyny z pozycji lekarza-praktyka z doświadczeniem w zarządzaniu opieką zdrowotną.

Paneliści bloku dot. medycyny

Koordynator i moderator bloku

Marian Bubak

Sano Centre for Computational Medicine Krakow,  ACK Cyfronet AGH, PTI

Koordynator i moderator bloku

Marian Bubak

Sano Centre for Computational Medicine Krakow,  ACK Cyfronet AGH, PTI

Paneliści

Konrad Ciecierski

Kierownik Zakładu Zastosowań Sztucznej Inteligencji w Medycynie, Centrum Badań i Rozwoju, NASK),

Kazimierz Cięciak

Dyrektor Centrum, Comarch S.A

Anna Drożdż

Personal Health Data Science Team, Sano Centre for Computational Medicine

Michał Grzeszczyk

Health Informatics Team, Sano Centre for Computational Medicine

Rafał Niżankowski

Sano Centre for Computational Medicine

Koordynator i moderator bloku

Rafał Niżankowski

Sano Centre for Computational Medicine

Sztuczna inteligencja

Technologie przyszłości w energetyce

Debata dotycząca wykorzystania technologii w energetyce dotyczyć będzie trzech kluczowych problemów – wykorzystania cyfrowych bliźniaków sieci i urządzeń, sieci typu „smart grid” oraz inteligentnych systemów monitorowania i wspierania urządzeń zabezpieczeniowych.

W związku z dynamicznymi zmianami na rynku energetycznym, cyfrowe bliźniaki stały się nieodzownym elementem planowania i wdrażania nowych strategii i technologii. Zapewniają one bowiem dokładnie taką samą możliwość badania i testowania jak obiekty rzeczywiste, ale bez konieczności wykonywania testu w prawdziwym świecie. W kontekście energetyki rozproszonej, zanalizujemy symulacje bilansowania lokalnego i predykcji, uwzględniając stabilne i niestabilne źródła energii, wymianę oraz magazynowanie energii, a także rozwój spółdzielni i klastrów energetycznych. Ponadto, poruszymy temat wykorzystania cyfrowych bliźniaków dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i wyzwań związanych z cyberbezpieczeństwem.

Konieczność zastosowania sieci inteligentnych („smart grid”) wymuszone zostało przez rozproszenie i przeniesienie wytwarzania oraz magazynowania energii elektrycznej do sieci niskich i średnich napięć. To urealniło potrzebę rozproszenia pomiarów w sieciach elektrycznych i dostęp do informacji w czasie rzeczywistym. Licznik, kojarzony do tej pory z rachunkami za energię, staje się elementem sieciowego terminalu dostępowego w systemie zarządzania energią w elektroprosumenckich osłonach kontrolnych i jednocześnie kontroluje ograniczenia techniczne w sieci elektroenergetycznej. Zatem rozproszony pomiar to nie tylko gadżet, ale przede wszystkim niezbędny system zarządzania energią zapewniający stabilność sieci i efektywne wykorzystanie energii elektrycznej.

Podczas panelu omówimy także case study – pilotażowy projekt rozwoju inteligentnych systemów monitorowania i wspierania urządzeń zabezpieczeniowych, realizowany przez Tauron. Ma on na celu obliczenia nastaw zabezpieczeń wykonywane na aktualnym/rzeczywistym modelu sieci elektroenergetycznej oraz aktualizację nastaw zabezpieczeń po zmianie układu pracy sieci.

 

Organizatorzy

Patronat Honorowy

Partnerzy Debat