Transfer danych przez Atlantyk

(środa) 16.11.2022 r. w godz. 10:00-12:30, online

Kierownik nowo utworzonej Katedry Prawa Informatycznego Akademii Sztuki Wojennej oraz Prezesi Polskiego Towarzystwa Informatycznego i Związku Cyfrowa Polska zapraszają na webinarium pt. „Transfer danych przez Atlantyk”. Seminarium w formie zdalnej odbędzie się w środę, 16 listopada o godz. 10:00.

Organizatorzy

Polskie Towarzystwo Informatyczne

Katedra Prawa Informatycznego Wydziału Prawa i Administracji Akademii Sztuki Wojennej

Związek „Polska Cyfrowa”

Dlaczego transfer danych osobowych z państw Unii Europejskiej, w tym z Polski do USA jest taki trudny, a dotychczasowe próby uregulowania tej materii w dokumentach „Safe Harbour” i Privacy Shield” nie zakończyły się powodzeniem?

Czy sprawdzi się przysłowie: „Do trzech razy sztuka”? Czy trzecie podejście – przyjęty ostatnio przez Stany tzw. executive order – okaże się sukcesem?

Tematyka webinaru

Na początku października Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden podpisał rozporządzenie wykonawcze (executive order), na mocy którego amerykańskie służby zobowiązane są zachować powściągliwość oraz przestrzegać zasady proporcjonalności przy pozyskiwaniu danych. Powstanie również sąd rozpatrujący roszczenia związane z dostępem do danych.

Pojawiają się zatem kolejne pytanie: Jak ważny jest transfer danych osobowych i nieosobowych do USA? Czy agresja Rosji na Ukrainę i stan zagrożenia dla Polski oraz UE /NATO zmieniła stosunek tych organizacji w relacjach z USA? Jak ważne jest to dla Polski? Czy rację mają ci, którzy powiadają, że „Inter arma silent leges” („W czasie wojny milczą prawa”)? A może bezpieczeństwo ma większą wartość niż ochrona prywatności? Czy kwestia regulacji transferu danych jest ważna dla współpracy transatlantyckiej? Ile to wszystko znaczy dla biznesu?

Prelegenci

Na postawione powyżej pytania odpowiedzą znakomici goście, prawnicy i biznesmeni, eksperci najwyższej próby:

prof. dr hab. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz

wybitny prawnik, Kierownik Katedry Prawa Informatycznego Akademii Sztuki Wojennej, wykładowca Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej i Akademii Sztuki Wojennej, Dyrektor ACPC, członek Rady ds. Cyfryzacji oraz nowo powołanej Rady ds. Bezpieczeństwa i Obronności przy Prezydencie RP;

dr hab. Arwid Mednis

pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny i wspólnik w kancelarii Kobylańska, Lewoszewski, Mednis;

Michał Jaworski

dyrektor ds. strategii technologicznej oraz członek Zarządu Microsoft sp. z o.o.;

dr Dominik Sybilski

doktor nauk prawnych, naczelnik Wydziału Regulacji Wykorzystywania i Wymiany Danych w Departamencie Zarządzenia Danymi KPRM. Ekspert i autor publikacji z zakresu otwartych danych, ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, ochrony danych osobowych i nowych technologii; członek Public Sector Information Group przy Komisji Europejskiej;

dr Paweł Litwiński

adwokat, partner w kancelarii Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów, członek Grupy Ekspertów Europejskiej Rady Ochrony Danych; autor i współautor licznych publikacji z zakresu prawa ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii i prawa telekomunikacyjnego, w tym komentarza do RODO, a także ustawy o ochronie danych osobowych i przepisów sektorowych (CH Beck, 2021); wykładowca Uniwersytetu SWPS oraz studiów podyplomowych na kilku wyższych uczelniach; rekomendowany w polskich i międzynarodowych rankingach prawników specjalizujących się w prawie ochrony danych osobowych;

Michał Kanownik

Prezes Związku Cyfrowa Polska, współprzewodniczący Zespołu ds. Cyberbezpieczeństwa Rady ds. Cyfryzacji;

Wiesław Paluszyński

Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji;

Jarosław Mojsiejuk

prawnik i manager w HPE, ekspert Rady ds. Cyfryzacji