Konferencja "Sztuczna inteligencja"

  • Termin: 17 maja 2023 r.
  • Formuła: stacjonarna + transmisja
  • Miejsce: CN Kopernik, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Warszawa (Centrum konferencyjne)
  • Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Informatyczne, Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Informatyka, Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo (projekty Rad Sektorowych finansowane są w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020)

Prace nad technologią i wykorzystaniem sztucznej inteligencji ostatnio bardzo przyspieszyły. Stało się to za sprawą dwóch istotnych czynników. Pierwszy to dane, których obfitość można łatwo pozyskać z rozmaitych źródeł i w miarę tanio przechowywać oraz przetwarzać. Drugim czynnikiem są algorytmy rozwinięte na tyle, że pozwalają z danych wydobyć informacje, które bez nich pozostałyby niezauważone. Tym właśnie tematom poświęcamy dwa pierwsze panele Konferencji.

Okazało się też, że AI znakomicie przydaje się w wielu, często całkiem nieoczekiwanych obszarach. Ale przy tym stwarza nowe problemy, do rozwiązania których potrzebne są rządowe strategie oraz mobilizacja ekspertów z innych dziedzin, jak choćby prawa i etyki. Zagadnienia te będą dyskutowane w drugiej części Konferencji.

Bloki tematyczne

ZNACZENIE ALGORYTMÓW DLA POSTĘPÓW SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

Trudno znaleźć dziedzinę życia, która –  w większym czy mniejszym stopniu – nie uległaby jeszcze informatyzacji. Przed nami jednak kolejna fala rewolucji cyfrowej: dziś oprogramowanie wchłaniane jest z kolei przez sztuczną inteligencję (AI). Czym właściwie – jeśli czymkolwiek – różni się AI od tradycyjnej informatyki i „zwykłego” oprogramowania? W tym bloku konferencyjnym spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie, wskazując na kilka cech, które czynią ten obszar badań i zastosowań odrębnym, a w pewnym sensie unikalnym.

Przybliżymy słuchaczom między innymi algorytmy wykorzystywane we wszechobecnych dziś głębokich sieciach neuronowych, stojących m.in. za wielkimi modelami języka, o których coraz częściej czytamy na pierwszych stronach gazet.  Przedstawimy też zupełnie inne podejścia, w tym metody syntezy programów, w których algorytmy AI generują programy — czyli inne algorytmy. Cechą wspólną wszystkich tych podejść jest zdolność do adaptacji do danych i problemów, które są przed nimi stawiane – w ten sposób wpisują się one w szeroko rozumiane uczenie maszynowe, stanowiące dziś najważniejszą gałąź sztucznej inteligencji.

To właśnie takimi podejściami udaje się dziś skutecznie rozwiązywać wiele problemów praktycznych, np. diagnostykę niektórych anomalii i chorób w medycynie, skuteczniejsze prognozowanie zjawisk klimatycznych, czy automatyczne tłumaczenie języka naturalnego. W bloku omówimy te i inne dziedziny zastosowań, wyzwania związane z projektowaniem i testowaniem algorytmów, implikacje praktyczne i społeczne tych wyzwań oraz kierunki ich dalszego rozwoju.

KLUCZOWA ROLA DANYCH W ZASTOSOWANIACH SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

Analiza dużych zbiorów danych (Big Data) jest podstawą do rozwoju sztucznej inteligencji, gdyż każdy model jest co najwyżej tak dobry, jak dane użyte do jego wytrenowania. Współczesne aplikacje wytwarzają, przechowują, analizują i przetwarzają dane rozmaitego typu, rozmiaru, formatu i o różnym stopniu skomplikowania. Szczególnie ciekawe a zarazem będące wyzwaniem dla współczesnej informatyki są dane wykorzystywane przez naukowców, od fizyki po medycynę, ale również w przemyśle informatycznym – wszędzie gdzie sztuczna inteligencja odgrywa kluczową rolę.

Tematem prezentacji oraz dyskusji w panelu będzie odpowiedź na pytania o rolę danych w rozwoju metod sztucznej inteligencji na przykładzie prowadzonych obecnie projektów naukowych w świecie akademickim oraz prac rozwojowych w przemyśle. Zastanowimy się jakie są obecnie największe wyzwania z perspektywy danych dla informatyki i sztucznej inteligencji, jakie zagrożenia mogą nas spotkać oraz jakie są najnowsze pomysły na rozwiązywanie tych problemów.

ASPEKTY ETYCZNE I PRAWNE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

Czy sztuczna inteligencja pomoże ludzkości, czy będzie służyła tylko garstce uprzywilejowanych spychając całą resztę do roli pariasów? Czy strategie rozwoju AI będą wyznaczały państwa lub organizacje międzynarodowe, a może firmy BigTechu zorientowane wyłącznie na zysk? W jaki sposób sztuczną inteligencje będą wykorzystywały dyktatury do jeszcze ściślejszej kontroli i ograniczenia praw obywatelskich? Jak uniknąć uprzedzeń w działaniu sztucznej inteligencji – wynikających z określonego zestawu dostarczanych danych? Czy powstaną maszyny mające osąd etyczny? Czy robotom będą przysługiwały prawa, podobnie jak te stosujące się do ludzi lub zwierząt?  Kto będzie prawnie i moralnie odpowiedzialny za działanie maszyn i ewentualne szkody przez nie wyrządzone? Czy rozwój sztucznej inteligencji pogłębi rozpad więzi społecznych, oferując jeszcze silniejsze zanurzenie w świecie cyfrowym i pseudo-relacje z maszynami?

To tylko niektóre z pytań etycznych, na które postaramy się odpowiedzieć podczas tego bloku konferencji. Poza tym rozważymy także aspekty kognitywistyczne sztucznej inteligencji – porównamy sposób przetwarzania informacji przez ludzi i maszyny.

PRZYSZŁOŚĆ AI – STRATEGIE ROZWOJU

Wyzwania, które już teraz stoją przed nami w kontekście sztucznej inteligencji to: wyjaśnialność, omylność, moralność, precyzyjne określenie celów dla AI. W tej chwili nie zawsze jesteśmy w stanie ustalić, w jaki sposób algorytmy uczenia maszynowego doszły do określonych rozwiązań. Przypomina to sytuację czarnej skrzynki – w której znamy tylko dane wejściowe i wyjściowe. Powstają pytania – kto będzie odpowiadał za błędy, które wynikną z działania sztucznej inteligencji, a także – jak zapewnić jej etyczne wykorzystanie? Kluczowe jest określenie tego, co chcemy uzyskać za pomocą AI – czy planujemy zwiększyć wydajność gospodarki, ograniczyć czas pracy ludzi, podejmować lepsze decyzje strategiczne?

Po uruchomieniu narzędzi typu ChatGPT czy Designs.ai trwają dyskusje dotyczące praw autorskich do utworów stworzonych przez sztuczną inteligencję. Póki co – w prawodawstwie twórcą może być wyłącznie człowiek.

W przyszłości sporym wyzwaniem będzie rozróżnienie wytworów ludzkiej i maszynowej inteligencji. Już teraz musimy się także zastanowić nad czekającymi nas zmianami na rynku pracy. Niektóre z zawodów zapewne znikną, inne staną się mało popularne, a na ich miejsce powstaną nowe profesje. Bardzo istotną kwestią będzie także poradzenie sobie z autonomią AI i efektami jej działania w przypadku systemów samoewoluujących.

Program

9:00-9:30 rejestracja, powitalna kawa
9:30-9:40 otwarcie konferencji
9:40-10:40
ZNACZENIE ALGORYTMÓW DLA POSTĘPÓW SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

WYKŁAD
prof. Krzysztof Krawiec
(Politechnika Poznańska)

PANEL DYSKUSYJNY
prof. Marcin Kurdziel (Akademia Górniczo-Hutnicza)
prof. Żaneta Świderska-Chadaj (Politechnika Warszawska)
Jarosław Kwiecień (CTO w Cancer Center)

10:40-11:40

10:40-11:50

KLUCZOWA ROLA DANYCH W ZASTOSOWANIACH SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

WYKŁAD
prof. Maciej Malawski (Akademia Górniczo-Hutnicza)

PANEL DYSKUSYJNY
prof. Maciej Malawski (Akademia Górniczo-Hutnicza)
dr Agnieszka Siennicka (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)
dr Marcin Sieprawski (Head of Big Data Lab, Software Mind)

11:50-12:10 przerwa kawowa
12:10-12:15 otwarcie drugiej części konferencji
12:15-13:15
ASPEKTY ETYCZNE I PRAWNE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

WYKŁAD
ks. dr hab. Wojciech Grygiel
(prof. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie)

PANEL DYSKUSYJNY
ks. dr hab. Wojciech Grygiel
(prof. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie)
prof.  Joanna Czaplińska
 (Uniwersytet Opolski)
dr Katarzyna Biczysko-Pudełko (Uniwersytet Opolski)
dr Joanna Średnicka (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa)
Jacek Łęgiewicz (Samsung Electronics Polska)

13:15-14:25
PRZYSZŁOŚĆ AI – STRATEGIE ROZWOJU

WYKŁAD
prof. Paweł Kasprowski
(Politechnika Śląska)

PANEL DYSKUSYJNY
mec. Robert Kroplewski (Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. Społeczeństwa Informacyjnego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów)
prof. Wojciech Kempa (Politechnika Śląska)
dr Marcin Rojszczak (Politechnika Warszawska)
prof. Michał Baczyński (Uniwersytet Śląski)

14:25-14:40
PANEL RADY SEKTOROWEJ

14:15-14:20

14:40-14:45

zamknięcie wydarzenia

PATRONI I SPONSORZY

Honorowy Patronat nad obchodami Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego
Honorowy Patronat Ministra Edukacji i Nauki dla konkursów "Geniallne Miejsca" i GEEK
Patronat instytucjonalny nad obchodami Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego
Patronat medialny nad obchodami Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego

ORGANIZATORZY

Polskie Towarzystwo Informatyczne
ul. Solec 38 lok. 103 00-394 Warszawa
tel: +48 22 838 47 05
mail: pti[at]pti.org.pl

Grzegorz Brzózka
Organizacja wydarzenia

grzegorz.brzozka [at] pti.org.pl
tel: 782 404 401

Paulina Giersz
Strona internetowa, opracowanie graficzne

paulina.giersz [at] pti.org.pl
tel: 502 311 655