’21

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego

ŚDSI

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego

Święto to zostało ustanowione przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2006 r. Obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDSI), koordynowane przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU), cieszą się w Polsce od wielu lat trwałą renomą swoistego festiwalu informatycznego.

Konferencja

Konferencja „Polska w technosferze przyszłości”

W roku 2021 pokażemy możliwe scenariusze przyszłości technologicznej podczas konferencji „Polska w technosferze przyszłości”. W stulecie urodzin Stanisława Lema obchodzimy bowiem rok jego imienia. To doskonała okazja, żeby spróbować zarysować korzyści i zagrożenia cyfrowego świata, który niebawem nadejdzie — podobnie jak czynił to nasz wybitny futurolog. Skoncentrujemy się na najistotniejszych trendach technologicznych: informatyce kwantowej, cyberbezpieczeństwie oraz sztucznej inteligencji.

40-lecie PTI

Jubileusz 40-lecia Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Patrząc w przyszłość, mamy solidne fundamenty w naszym doświadczeniu i przeszłości. W 2021 r. jako Polskie Towarzystwo Informatyczne świętujemy jubileusz 40-lecia działalności. Informatyka w Polsce ma niewątpliwie długą tradycję, jednak należy zastanowić się, w jaki sposób nasze osiągnięcia — m.in. w zakresie algorytmiki i programowania — skutecznie wykorzystać w budowaniu gospodarki i społeczeństwa przyszłości.

GEEK

Konkurs gier edukacyjnych GEEK

Wiemy, że potencjał intelektualny — który jest naszym głównym zasobem — należy budować już od najwcześniejszych etapów kształcenia. Dlatego od wielu lat wspieramy edukację informatyczną. W tym roku przygotowaliśmy dla młodych adeptów informatyki szczególne wyzwanie — stworzenie gry edukacyjnej w ramach konkursu GEEK.

Wielka Gala

Wielka Gala ŚDSI

Jak widać obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce skierowane są do szerokiego grona odbiorców — uczestniczą w nich zarówno informatycy, naukowcy, przedstawiciele biznesu, jak i reprezentanci placówek edukacyjnych i administracji państwowej. Możliwość bezpośrednich spotkań daje pole do wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy. Tegoroczna Wielka Gala także będzie miała szczególny charakter — w Filharmonii Narodowej zaplanowaliśmy koncert muzyki współczesnej w wykonaniu orkiestry kameralnej.

GŁÓWNE WYDARZENIA

Konferencja "Polska w technosferze przyszłości"

Konkurs gier edukacyjnych GEEK

Wielka Gala Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego

Konferencja "Informatyka w Edukacji"

WYDARZENIA STOWARZYSZONE

XV Konferencja „Technologie Eksploracji i Reprezentacji Wiedzy” (TERW)
8–10 września 2021, Hołny Mejera

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia sieci neuropodobnych, metod wizualizacji danych, zbiorów rozmytych i przybliżonych, sieci bayesowskich, logicznej reprezentacji wiedzy oraz zastosowań metod logicznych, statystycznych i informatycznych w medycynie. Wydarzenie umożliwia wymianę doświadczeń i poszukiwanie wspólnych obszarów badań przedstawicielom różnych uczelni i dyscyplin naukowych.

Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego Podkarpacie 2021
20 maja 2021 r., Uniwersytet Rzeszowski/online

Rzeszowskie obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego łączą specjalistyczne wykłady z seminarium i konkursem przeznaczonym dla młodych inżynierów. Po części oficjalnej przewidziano także imprezę integracyjną — jeśli warunki epidemiologiczne na to pozwolą, Inicjatywa przygotowywana jest przez Oddział Podkarpacki PTI wspólnie z Oddziałem Rzeszowskim SEP.

Impreza informacyjna „Dni Otwarte ECDL”
marzec–grudzień 2021 r., centra egzaminacyjne w całym kraju

„Dni Otwarte ECDL” to cykliczna akcja przeprowadzana w Centrach Egzaminacyjnych oraz Laboratoriach ECDL w całej Polsce. Ma ona na celu popularyzację idei podnoszenia umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi oraz poświadczania ich certyfikatem. W ramach tej inicjatywy odbędzie się szereg spotkań, prelekcji i warsztatów z zakresu używania IT, a także konkursy wiedzy informatycznej.

Konferencja z cyklu „Umiejętności cyfrowe.pl” SPRUC
maj 2021, online

Pandemia Covid-19 stała się katalizatorem dla szeregu rozwiązań o  charakterze technicznym oraz organizacyjnym, opartych na technologii cyfrowej. Podczas konferencji prelegenci podzielą się doświadczeniami ze stosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych do zdalnego działania w trzech obszarach: edukacji, usługach administracji publicznej oraz działalności gospodarczej.

PRZESŁANIE SEKRETARZA GENERALNEGO ITU

PATRONI I SPONSORZY

KONFERENCJA "POLSKA W TECHNOSFEZRZE PRZYSZŁOŚCI"
Honorowy Patronat Premiera Mateusza Morawieckiego
OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
Patronaty Honorowe nad całością obchodów
Patroni instytucjonalni obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego
Sponsorzy obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego
Patronaty medialne nad całością obchodów
WIELKA GALA I SESJA TRANSHUMANIZM
Patronat naukowy nad sesją Transhumanizm
KONKURS GIER EDUKACYJNYCH GEEK
Honorowy Patronat Ministra Edukacji i Nauki dla konkursu GEEK
Patroni regionalni
Sponsorzy główni konkursu GEEK
Sponsorzy regionalni konkursu GEEK
ORGANIZATORZY

Polskie Towarzystwo Informatyczne
ul. Solec 38 lok. 103 00-394 Warszawa
tel: +48 22 838 47 05
mail: pti[at]pti.org.pl

Renata Malewska
Kierownik projektu Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego
renata.malewska [at] pti.org.pl
tel: 501 200 244

Paulina Giersz
Strona internetowa, opracowanie graficzne
paulina.giersz [at] pti.org.pl
tel: 502 311 655

[wpforms id=”124″ title=”false” description=”false”]