POLSKA W TECHNOSFERZE PRZYSZŁOŚCI

25 maja 2021 r.
godz. 10-17

Konferencja "Polska w technosferze przyszłości"

Termin: 25 maja 2021 r.
Formuła: zdalna

Tematyka konferencji skupiać się będzie na najnowszych technologiach oraz ich znaczeniu dla rozwoju społecznego i gospodarczego. Jako prelegenci wystąpią wybitni naukowcy, przedstawiciele biznesu oraz administracji państwowej.

W tym dniu przybliżymy uczestnikom trzy najważniejsze trendy, które będą kształtowały przyszłość: sztuczną inteligencję, informatykę kwantową i cyberbezpieczeństwo. Wszystkie trzy bloki zaprezentujemy w kontekście twórczości Stanisława Lema, który w swoich książkach, publikacjach popularnonaukowych i publicystycznych tak doskonale przewidywał rozwój technologii i świata.

Transmisja obrad

Prelegenci

Rafał Demkowicz-Dobrzański

Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Fizyk kwantowy. Doktor habilitowany nauk fizycznych, profesor uczelni na Uniwersytecie Warszawskim. Zawodowo zajmuje się zagadnieniami Informacji i Metrologii Kwantowej, w szczególności poszukiwaniem optymalnych sposób wykorzystania stanów kwantowych światła i materii do zwiększenia precyzji urządzeń pomiarowych. Autor ponad pięćdziesięciu publikacji w renomowanych czasopismach międzynarodowych.

Bartłomiej Gardas

Zakład Kwantowych Systemów Informatyki, Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN

Dr Bartłomiej Gardas jest młodym naukowcem, którego zainteresowania oraz obecna praca badawcza skupione są głównie wokół tematyki związanej z komputerami kwantowych oraz metodami obliczeniowymi, w szczególności w zakresie ich praktycznego wykorzystania. Doświadczenia w programowaniu tego typu urządzeń dr Gardas nabywał w Los Alamos National Laboratory (USA), gdzie w ramach stażu podoktorskiego spędził dwa lata pod opieką Wojciecha H. Żurka.
Dr Gardas w swojej dotychczasowej karierze naukowej zrealizował 8 projektów badawczych (w tym 2 międzynarodowe) z czego w 5 pełnił rolę kierownika. Jego praca doktorska, pt. "Riccati equation in studies of spin-boson system", została nagrodzona przez Polskie Towarzystwo Fizyczne 2015 roku. Barłomiej Gardas jest laureatem licznych nagród i wyróżnień, w tym prestiżowego stypendium START przyznawanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (2014), stypendium Ministra dla wybitnych młodych naukowców (2018-2021) oraz nagrody badawczej Google (2018). Prace dr. Gardasa są cytowane ponad 490 razy (z czego najlepsza 110 razy), a jego wskaźnik Hirscha wynosi obecnie 12.

Piotr Gawron

AstroCeNT, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

Informatyk kwantowy, absolwent Wydziału Automatyki Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Pracę naukową zaczął będąc studentem w 2001 r. w Instytucie informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk, gdzie uzyskał stopień doktora w 2008 r. i pracował przez 18 lat. Uzyskał habilitację na swoim macierzystym wydziale w 2014 r. Od 2019 roku lider grupy badawczej obliczeń naukowych i technik informacyjnych w zakładzie AstroCeNT Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk.
Jego główne zainteresowania naukowe to informatyka kwantowa, uczenie maszynowe oraz analiza sygnałów.

Lech Giemza

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wykładowca związany z KUL od 2002 roku. Zajmuje się poezją współczesną, prozą historyczną, eseistyką. Prowadzi ogólnopolską akcję edukacyjną "Książka z plecaka".

Dariusz Jędryczek

Smartech-IT, doradca Zarządu ds. Cyberbezpieczeństwa

Ukończył Politechnikę Wrocławską na Wydziale Elektroniki ze specjalizacją „Projektowanie korporacyjnych sieci komputerowych.”
Przez 16 lat pracował w administracji samorządowej miasta Wrocławia. Utworzył pierwsze w Polsce, samorządowe Centrum Usług Wspólnych IT (CUI) świadczące usługi informatyczne w pełnym zakresie dla ponad 80 jednostek miejskich. Był również doradcą Prezydenta Wrocławia ds. Informatyzacji i Cyberbezpieczeństwa.
Obecnie pracuje w firmie Smartech-IT jako Doradca Zarządu ds. Cyberbezpieczeństwa, koncertując się na propagowaniu wiedzy i praktyki z zakresu bezpieczeństwa informatycznego. Smartech-IT jest firmą z kapitałem amerykańskim świadczącą usługi z zakresu cyberbezpieczeństwia dla armii i rządu USA. Jej celem jest połączenie polskich i amerykańskich doświadczeń w administracji w celu zaoferowania dobrze przygotowanych usług dla klientów.

Janusz Kacprzyk

Instytut Badań Systemowych PAN

Prof. Janusz Kacprzyk specjalizuje się w narzędziach sztucznej inteligencji takich jak zbiory rozmyte, optymalizacja matematyczna, podejmowanie decyzji w warunkach niepewności, inteligencja obliczeniowa, intuicyjne zbiory rozmyte, analiza i eksploracja danych, stosowanych m.in. w bazach danych, technikach informacyjno-komunikacyjnych, robotyce mobilnej.

Jest członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, profesorem informatyki i kierownikiem Pracowni Systemów Inteligentnych Instytutu Badań Systemowych PAN, prezesem Polskiego Towarzystwa Badań Operacyjnych i Systemowych, zagranicznym członkiem hiszpańskiej Królewskiej Akademii Nauk Ekonomicznych i Finansowych (2007), Bułgarskiej Akademii Nauk (2013), Fińskiego Towarzystwa Nauk i Literatury (2018), a także członkiem Akademii Europy i Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk, ponadto należy do takich organizacji jak IEEE, IEPP, Europejski Komitet Koordynacyjny ds. Sztucznej Inteligencji (EurAI/ECCAI), IFAS, Meksykańskie Stowarzyszanie Sztucznej Inteligencji.

W latach 2009-2011 był prezesem Międzynarodowego Stowarzyszenia Systemów Rozmytych (International Fuzzy Systems Association IFSA). W 2013 roku został laureatem dorocznej nagrody IFSA. Od 2018 jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Informatycznego PTI.

Adrian Radosław Kapczyński

Politechnika Śląska, Sekcja Przyszłości IT PTI

Uczeń Profesora Andrzeja Grzywaka, pasjonat informatyki, od 23 lat zawodowo związany informatyką oraz jej zastosowaniami.
Nauczyciel, menedżer, futurolog, audytor i konsultant strategiczny oraz ekspert z zakresu biometrii, steganografii oraz kryptografii kwantowej.
W ramach Politechniki Śląskiej, wykładowca, lider zespołu badawczego, pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, zdalnej edukacji oraz ochrony własności intelektualnej.
W strukturach Polskiego Towarzystwa Informatycznego: prezes zarządu Sekcji Przyszłości IT, członek zarządu Sekcji Cyberbezpieczeństwa oraz dyrektor regionalny Izby Rzeczoznawców.

Robert Kośla

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie – Wydział Cybernetyki. Od 1994 w Biurze Szyfrów Urzędu Ochrony Państwa. W latach 1998-2006 był zastępcą dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W 2006-2008 oddelegowany do MSWiA do kierowania budową Systemu Informacyjnego Schengen i Systemu Informacji Wizowej. W latach 2008-2018 r. w Microsoft – dyrektor Sektora bezpieczeństwa narodowego i obrony w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

Kamil Książek

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN, Politechnika Śląska

W 2019 roku uzyskał tytuł magistra matematyki na Wydziale Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jest asystentem naukowym w Zespole Systemów Multimedialnych Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk w Gliwicach oraz doktorantem na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. W 2018 roku otrzymał Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia. W 2019 roku otrzymał nagrodę Studencki Nobel dla najlepszego studenta w kategorii technologia informacyjna (IT) oraz medal Omnium Studiosorum Optimo.
Interesuje się uczeniem maszynowym, zwłaszcza sieciami głębokiego uczenia oraz przetwarzaniem danych hiperspektralnych.

Bartosz Kucharek

LogicalTrust

Świeżo upieczony absolwent kierunku Informatyka na Wydziale Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej. Pasjonat bezpieczeństwa; od kilku lat zawodowo pracuje w tym obszarze, od blisko trzech – na stanowisku pentestera w LogicalTrust.

Marek Kuś

Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

Profesor nauk fizycznych, specjalista z zakresu fizyki matematycznej, fizyki chaosu i zjawisk nieliniowych, informatyki kwantowej i filozoficznych problemów nauk ścisłych. Pracownik i były dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk. Dyrektor Międzynarodowego Centrum Ontologii Formalnej na Politechnice Warszawskiej. Współtwórca Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej w Gdańsku i długoletni Przewodniczący jego Rady Naukowej. Autor ponad 150 artykułów naukowych.

Jakub Nalepa

Politechnika Śląska, KP Labs, Future Processing Healthcare

Dr hab. inż. Jakub Nalepa, adiunkt w Katedrze Algorytmiki i Oprogramowania na Politechnice Śląskiej oraz szef działu AI w KP Labs, zajmuje się wyzwaniami związanymi ze sztuczną inteligencją, zarówno fundamentalnymi, jak i praktycznymi, od lat łącząc świat nauki i przemysłu. Koncentruje się na uczeniu maszynowym, algorytmach inspirowanych naturą, analizie i przetwarzaniu obrazów – zwłaszcza satelitarnych i medycznych – oraz rozwiązywaniu złożonych problemów optymalizacyjnych. Laureat prestiżowej Nagrody im. Witolda Lipskiego (2017) oraz Nagrody Naukowej POLITYKI (2020).

Karol Okoński

PwC, Dyrektor, Lider usług cyberbezpieczeństwa dla sektorze publicznym (PL & CEE)

Karol Okoński jest Dyrektorem odpowiedzialnym w PwC za obszar cyberbezpieczeństwa dla sektora publicznego w Polsce i regionie Europy Centralnej i Wschodniej. Doradza instytucjom w zakresie strategii i zarządzania cyberbezpieczeństwem, szczególnie z perspektywy optymalizacji procesów, odpowiedniego zarządzania ryzykiem oraz stanowienia lub spełnienia wymogów regulacyjnych. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej i ma ponad 20 letnie doświadczenie w branży ICT. Od czerwca 2016 do grudnia 2019 był wiceministrem cyfryzacji, a od grudnia 2019 do grudnia 2020 Pełnomocnikiem Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa. W latach 2018-2019 był Członkiem Zarządu European Cyber Security Organisation (ECSO). W ministerstwie nadzorował obszar cyberbezpieczeństwa, rozwoju usług cyfrowych oraz rozwoju i utrzymania rejestrów państwowych, a także brał aktywny udział we współpracy międzynarodowej przy polityce cyfrowej. Był również Przewodniczącym Komitetów Sterujących szeregu kluczowych projektów Ministerstwa Cyfryzacji, między innymi Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, e-Dowodu, Cyfrowej Tożsamości, Otwartych Danych, Systemu Rejestrów Państwowych i Wspólnej Infrastruktury Informacyjnej Państwa.

Katarzyna Rycerz

Instytut Informatyki AGH Kraków

Jest adiunktem w Katedrze Informatyki AGH. W swoich badaniach zajmuje się m.in. obliczeniami rozproszonymi, rozwojem środowisk dla symulacji wieloskalowych oraz metodami i narzędziami informatycznymi wspierającymi aplikacje naukowe. Brała udział w projektach ICT UE: CrossGrid (członek zespołu architektury projektu), CoreGRID i MAPPER (lider pakietu roboczego).
Obecnie interesuje się obliczeniami kwantowymi, w szczególności rozwiązywaniem problemów związanych z HPC i chmurą przy użyciu istniejących komputerów kwantowych. Interesuje się również grami kwantowymi.

Marcin Szeliga

Freelancer Data Scientist

Freelancer Data Scientist pracujący na co dzień z SQL Server i Azure. Od 2006 roku wyróżniany tytułem Microsoft Most Valuable Professional, jeden z dwóch Polaków posiadających ten tytuł w kategorii AI. Prelegent na wielu europejskich konferencjach. Wykładowca akademicki oraz autor książek i artykułów poświęconych platformie danych Microsoft, w tym „Data Science i uczenia maszynowe”, (WN PWN, informatyczna książka roku 2018) i „Praktyczne uczenie maszynowe” (WN PWN, informatyczna książka roku 2020). Współautor „Microsoft AI MVP Book”, ostatnio przetłumaczył „Kluczowe kompetencje specjalisty danych” (WN PWN, 2021).

Michał Tomza

Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Fizyk i chemik kwantowy, doktor habilitowany nauk fizycznych, adiunkt w Instytucie Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w fizyce i chemii ultrazimnej materii,
w tym teorii oddziaływań i zderzeń ultrazimnych atomów, jonów i cząsteczek. Kierują grupą Kwantowych Układów Molekularnych, z którą pracuje nad inżynierią kontrolowalnych kwantowych układów molekularnych, zarówno do badań podstawowych, jak i rodzących się technologii kwantowych. Laureat wielu nagród i stypendiów w tym Nagrody Naukowej Narodowego Centrum Nauki w obszarze nauk ścisłych i technicznych w 2020.

Program

10:00-10:15 otwarcie konferencji
10:15-10:45 WYKŁADLem: futurolog i humanista – prof. Lech Giemza
10:45-12:30 INFORMATYKA KWANTOWA
KOORDYNATOR BLOKU:
dr hab. Maria Ganzha
WYKŁAD – Czym jest informatyka kwantowa? – prof. Piotr Gawron
DYSKUSJA – Zastosowania informatyki kwantowej teraz i w przyszłości – prof. Rafał Demkowski-Dobrzański (moderator), prof. Marek Kuś, dr inż. Katarzyna Rycerz, dr. Bartłomiej Gardas, dr hab. Michał Tomza
12:30-12:45 przerwa kawowa
12:45-14:15 SZTUCZNA INTELIGENCJAJutro, które zaczyna się dzisiaj
KOORDYNATOR BLOKU
– dr inż. Adrian Kapczyński
WYKŁAD
– dr hab. inż Jakub Nalepa
DYSKUSJA –
dr inż. Adrian Kapczyński (moderator), prof. Janusz Kacprzyk, Kamil Książek, Marcin Szeliga
14:15-15:45 CYBERBEZPIECZEŃSTWO – Technorealizm Stanisława Lema – sposób na oswojenie cyberbezpieczeństwa
KOORDYNATOR BLOKU
– Bogusław Dębski
WYKŁAD
– Dariusz Jędryczek
DYSKUSJA – Dariusz Jędryczek (moderator), Karol Okoński, Robert Kośla, Bartosz Kucharek
15:45-16:00 przerwa kawowa
16:00-16:30 OGŁOSZENIE LAUREATÓW KONKURSU GEEK – dr inż. Małgorzata Kalinowska-Iszkowska
16:30-17:00 podsumowanie i zakończenie konferencji

Rejestracja na konferencję

Rejestracja na konferencję zakończyła się.

Patronaty

Honorowy Patronat Premiera Mateusza Morawieckiego nad konferencją "Polska w technosferze przyszłości"
Honorowy Patronat Ministra Edukacji i Nauki dla konkursu GEEK
Patronaty Honorowe nad całością obchodów
Patronaty instytucjonalne nad całością obchodów

Sponsorzy

Patronaty medialne

Patronaty medialne nad całością obchodów

Organizator

Polskie Towarzystwo Informatyczne

ul. Solec 38 lok. 103 00-394 Warszawa
tel: +48 22 838 47 05
mail: pti[at]pti.org.pl

Renata Malewska
Kierownik projektu Światowych Dni Społeczeństwa Informacyjnego

renata.malewska [at] pti.org.pl
tel: 501 200 244

Paulina Giersz
Strona internetowa, opracowanie graficzne

paulina.giersz [at] pti.org.pl
tel: 502 311 655

[wpforms id=”124″ title=”false” description=”false”]