WIELKA GALA

Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego i jubileuszu 40-lecia PTI

Termin: 10 września 2021 r., godz. 16-23
Miejsce: Filharmonia Narodowa

Z okazji jubileuszu 40-lecia Polskiego Towarzystwa Informatycznego zapraszamy naszych członków i sympatyków na wyjątkową Galę, która odbędzie się 10 września w Filharmonii Narodowej. W programie m.in. panel dotyczący transhumanizmu, wręczenie odznaczeń i wyróżnień oraz koncert muzyki filmowej Wojciecha Kilara w wykonaniu orkiestry kameralnej Filharmonii Narodowej. Wieczór zwieńczy bankiet.

Program

Uroczystość w Filharmonii Narodowej jest biletowana. Goście, którzy potwierdzili swój udział otrzymają imienne bilety z numerami miejsc.

15:00-16:00 REJESTRACJA
16:00-17:35 KONFERENCJA – TRANSHUMANIZM
WYKŁAD: prof. Joanna Mysona-Byrska, Ada Florentyna Pawlak
PANEL DYSKUSYJNY: Adrian Kapczyński (prowadzący), Joanna Mysona-Byrska, Ada Florentyna Pawlak, Jacek Jaśtal, Bartłomiej Śnieżyński, Szymon Płotka, Roman Szwed, Jacek Łęgiewicz
17:35-17:50 przerwa kawowa
17:50-19:35 40-LECIE PTI – WRĘCZENIE WYRÓŻNIEŃ I ODZNACZEŃ

Wystąpienia przedstawicieli administracji publicznej, wręczenie medali członkom-założycielom, wręczenie odznak PTI, wręczenie wyróżnienia dla najlepszego koordynatora ECDL, wręczenie nagród  laureatom konkursu GEEK oraz konkursu na najlepszą książkę informatyczną roku

19:35-20:00 przerwa kawowa
20:00-21:30 KONCERT MUZYKI FILMOWEJ WOJCIECHA KILARA W WYKONANIU ORKIESTRY KAMERALNEJ FILHARMONII NARODOWEJ 
21:30-23:00 BANKIET

Konferencja

Transhumanizm – wykłady i debata

Czy informatyka i technologia pomoże człowiekowi, wynosząc go na kolejny poziom rozwoju czy może maszyny wkrótce nas zastąpią, a algorytmy zdobędą niemal całkowitą kontrolę nad naszym zachowaniem? Informatycy i inżynierowie stoją być może przed takim samym dylematem, jak niegdyś fizycy pracujący nad rozszczepieniem atomu. Podczas panelu spróbujemy odpowiedzieć na pytanie jakie szanse i zagrożenia niesie ze sobą transhumanizm.

Jacek Jaśtal

Politechnika Krakowska

dr hab. Jacek Jaśtal, prof. PK, filozof, główne zainteresowania naukowe: wpływ rozwoju technologicznego na zmiany społeczne i kulturowe, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki etycznej, teoria systemów społecznych, teorie czasu społecznego.

Adrian Kapczyński

Politechnika Śląska, Sekcja Przyszłości IT PTI

Uczeń Profesora Andrzeja Grzywaka, pasjonat informatyki, od 23 lat zawodowo związany z informatyką oraz jej zastosowaniami.
Nauczyciel, menedżer, futurolog, audytor i konsultant strategiczny oraz ekspert z zakresu biometrii, steganografii oraz kryptografii kwantowej.
W ramach Politechniki Śląskiej, wykładowca, lider zespołu badawczego, pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, zdalnej edukacji oraz ochrony własności intelektualnej.
W strukturach Polskiego Towarzystwa Informatycznego: prezes zarządu Sekcji Przyszłości IT, członek zarządu Sekcji Cyberbezpieczeństwa oraz dyrektor regionalny Izby Rzeczoznawców.

Jacek Łęgiewicz

Samsung Electronics

Dyrektor ds. Publicznych w Samsung Electronics, odpowiada za relacje ze środowiskiem regulacyjnym oraz koordynuje komunikację i programy CSR. Jest Członkiem Zarządu Związku Cyfrowa Polska oraz Członkiem Rady Polskiej Izby Informatyki I Telekomunikacji. Absolwent Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz m.in. studiów z zakresu wykorzystania sztucznej inteligencji w biznesie na MIT. Odznaczony Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP za działania na rzecz rozwoju innowacyjności gospodarki narodowej.

Joanna Mysona-Byrska

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Profesor UPJPII, dr hab., Kierownik Katedry Filozofii Społecznej i Polityki, Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Stypendystka: GFPS, KAAD (Uniwersytet Alberta-Ludwiga we Fryburgu Bryzgowijskim, Niemcy), SAIA (Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, Słowacja). Zainteresowania: filozofia społeczna, filozofia polityki, etyka stosowana, konsumpcjonizm. Wybrane publikacje: Demokratyczne państwo prawa w myśli Ernsta- Wolfganga Böckenförde (2005) Etyczne aspekty demokracji (2012), Wykłady z etyki ogólnej (2015), O polityce, polityczności i antypolityce (2018). Email: joanna.mysona.byrska@upjp2.edu.pl

Ada Florentyna Pawlak

Instytut Etnologii i Antropologii, Uniwersytet Łódzki

Ada Florentyna Pawlak - antropolożka technologii, prawniczka i historyczka sztuki, wykładowczyni akademicka (IEiAK UŁ, Artes Liberales UW, Wydział Zarządzania UŁ, Akademia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Trendwatching&Future Studies AGH) i speakerka w Digital University w obszarze społecznych kontekstów nowych technologii. Specjalizuje się w obszarze społecznych implikacji sztucznej inteligencji i transhumanizmu. Prowadzi zajęcia dotyczące antropologii technologii i kultury cyfrowej, technointymności i współpracy człowieka z maszyną. Trzykrotna stypendystka Rektora Uniwersytetu Łódzkiego. Wiceprezeska TEFT (Towarzystwo Etyki i Filozofii Techniki), jedna z założycieli Polskiego Stowarzyszenia Transhumanistycznego.

Szymon Płotka

Sano – Centre for Computational Personalised Medicine

Ukończył studia magisterskie ze specjalnością “Informatyka w Medycynie” na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej w 2019 roku. Promotorem pracy pt. “Analiza danych medycznych przy użyciu technik uczenia maszynowego w celu predykcji przedwczesnego porodu” był dr hab. inż. Tomasz Trzciński. Aktualnie doktorant w Sano – Centrum Medycyny Obliczeniowej w Krakowie, gdzie zajmuje się wykorzystaniem głębokiego uczenia (deep learning) we wsparciu medycznej diagnostyki obrazowej. Jest autorem publikacji z zakresu obrazowania medycznego z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych. Rozwija swoje zainteresowania z zakresu wizji komputerowej, tworzenia nowych architektur głębokich sieci neuronowych z zastosowaniem w obrazowaniu medycznym.

Roman Szwed

Atende

Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskał doktorat (1980 r.) i habilitację (1990 r.) z fizyki wysokich energii. Ma na swoim koncie znaczący dorobek naukowy. Kierował także grantem badawczym, w ramach którego w sierpniu 1991 r. zespół pod jego kierownictwem dokonał historycznego podłączenia Polski do Internetu. Od września 1991 r. współtworzył i kierował częścią komputerową spółki ATM, od 1994 r. jest prezesem spółki. Pod jego zarządem ATM został pierwszym komercyjnym dostawcą Internetu, od 2001 r. operatorem sieci światłowodowej w Warszawie i później największym dostawcą usług kolokacyjnych w Polsce pod marką ATMAN. Do czerwca 2021 r. kierował giełdową spółką Atende powstałą w wyniku wydzielenia z ATM usług informatycznych. Aktualnie jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Atende. W czasie swojej kariery zawodowej otrzymał liczne wyróżnienia za swoją działalność biznesową i jest członkiem wielu stowarzyszeń. Został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego (2013 r.), oraz medalem „70-lecia informatyki polskiej” przyznanym przez Polskie Towarzystwo Informatyczne (2018). Jest także członkiem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk i członkiem Zespołu Ekspertów działającego przy Dyrektorze Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Bartłomiej Śnieżyński

Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Informatyki

Studia z informatyki ukończył w 1998 w Katedrze Informatyki AGH. W roku 2004 obronił doktorat z informatyki i zaraz potem wyjechał na staż do Machine Learning and Inference Laboratory, George Mason University, Fairfax, VA, USA, gdzie prowadził prace badawcze pod kierunkiem prof. Ryszarda Michalskiego, jednego z pionierów uczenia maszynowego. W 2014 otrzymał stopień doktora habilitowanego. Bierze udział w wielu projektach naukowych i badawczo-rozwojowych dotyczących głównie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Aktualnie jest zatrudniony w Instytucie Informatyki na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji na stanowisku profesora uczelni.

40-lecie PTI

Wręczenie odznaczeń i wyróżnień z okazji 40-lecia PTI

Z okazji jubileuszu PTI wręczymy pamiątkowe medale osobom, które zakładały nasze stowarzyszenie. Chcemy także wyróżnić odznakami PTI  tych, którzy aktualnie działają na rzecz naszej społeczności. Nagrody na scenie odbierze również najmłodsze pokolenie – uczniowie, którzy zajęli I miejsce w konkursie gier edukacyjnych GEEK. Tradycyjnie nagrodzimy także najlepszego koordynatora ECDL. Rada Naukowa PTI wręczy nagrody laureatom Konkursu na najlepszą polską książkę informatyczną roku 2020.

Koncert

Koncert muzyki filmowej Wojciecha Kilara

W tym roku w ramach Wielkiej Gali przygotowaliśmy dla naszych gości wyjątkowy wieczór muzyczny. Orkiestra kameralna Filharmonii Narodowej pod kierownictwem Jana Lewtaka zagra najpopularniejsze utwory filmowe Wojciecha Kilara. Wysłuchamy m.in. tematów muzycznych z takich filmów, jak: „Pan Tadeusz”, „Pianista”, „Smuga cienia” czy „Kronika wypadków miłosnych”.

Patroni i sponsorzy

KONFERENCJA "POLSKA W TECHNOSFEZRZE PRZYSZŁOŚCI"
Honorowy Patronat Premiera Mateusza Morawieckiego
OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
Patronaty Honorowe nad całością obchodów
Patroni instytucjonalni obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego
Sponsorzy obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego
Patronaty medialne nad całością obchodów
WIELKA GALA I SESJA TRANSHUMANIZM
Patronat naukowy nad sesją Transhumanizm
KONKURS GIER EDUKACYJNYCH GEEK
Honorowy Patronat Ministra Edukacji i Nauki dla konkursu GEEK
Patroni regionalni
Sponsorzy główni konkursu GEEK
Sponsorzy regionalni konkursu GEEK
ORGANIZATORZY

Polskie Towarzystwo Informatyczne

ul. Solec 38 lok. 103 00-394 Warszawa
tel: +48 22 838 47 05
mail: pti[at]pti.org.pl

Paulina Giersz
paulina.giersz [at] pti.org.pl
tel: 502 311 655

Renata Malewska
renata.malewska [at] pti.org.pl
tel: 501 200 244

[wpforms id=”124″ title=”false” description=”false”]